Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  C E T A Uslugi Uzytecz...
  Gospodarka Komunalna L...
  Gospodarka Komunalna O...
  Gospodarka Komunalna O...
  Gospodarka Odpadami
  Publiczny Transport Zb...
  Rekomunalizacja
  Cilak F K2011
  Formy Dzialania Gminy
  Gminna Osoba Prawna
  Kazus Nabycie Wlasnosc...
  Kompetencje Gmin W Zak...
  Maziarz P U G2015
  Michta Palestra2009
  N I K2014a
  Nabycie Nieruchomosci ...
  Podwyzszenie Kapitalu ...
  Tatarkiewicz2014
  Uslugi W Ogolnym Inter...
  Uslugi W Ogolnym Inter...
  Wyrok N S A I I G S K3...
  Zadania Gminy
  Zakladanie Spolki Gmin...
  Zalozenie Spolki
  Zamowienia In House
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Usługi w ogólnym interesie


"Usługi w ogólnym interesie to działania, które nie podlegają wymianie handlowej, gdyż przy istniejącym popycie nie można zidentyfikować komercyjnej strony podażowej. W konsekwencji nie może dojść do wymiany handlowej, więc nie można zidentyfikować rynku w rozumieniu ekonomicznym, czyli dana usługa nie jest towarem (np. działalność straży miejskiej, policji, służba penitencjarna, działalność urzędów)" - FornalczykIKAR2013, str. 97.

CategoryGospodarkaKomunalna CategoryLeksykonU
Na tej stronie nie ma komentarzy