Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wiki source for UslugiWOgolnymInteresie


Show raw source

====Usługi w ogólnym interesie====

"Usługi w ogólnym interesie to działania, które nie podlegają wymianie handlowej, gdyż przy istniejącym popycie nie można zidentyfikować komercyjnej strony podażowej. W konsekwencji nie może dojść do wymiany handlowej, więc nie można zidentyfikować rynku w rozumieniu ekonomicznym, czyli dana usługa nie jest towarem (np. działalność straży miejskiej, policji, służba penitencjarna, działalność urzędów)" - FornalczykIKAR2013, str. 97.
----
CategoryGospodarkaKomunalna CategoryLeksykonU