Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Lit.: Fornalczyk, iKAR 2013


Spis treści:
I. Zadania własne gminy
II. Pomoc publiczna w usługach publicznego transportu zbiorowego
III. Metody pokrywania luki finansowej
IV. Działalność powierzona i komercyjna
V. Ograniczenia regulacyjne działalności komercyjnej
autor: Maciej Fornalczyk
tytuł: Działalność powierzona i komercyjna spółek transportu komunalnego w Polsce
czasopismo: iKAR
rocznik: 2013
numer: 1
strony: 96-109
dostępność: w całości na stronie czasopisma
cytowane przepisy:


CategoryLiteraturaPortalu CategoryPublicznyTransportZbiorowyLiteratura CategoryIKARArtykuly
Na tej stronie nie ma komentarzy