Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Kat.: Literatura w języku polskim dot. EUWT


Następujące strony (łącznie 57) należą do CategoryEUWTLiteraturaPolski:

Adamczuk2015 [Adamczuk2015]
AdamczukPNUEWr2012 [AdamczukPNUEWr2012]
AdamczukPNUEWr2014 [AdamczukPNUEWr2014]
AdamczykGierczak2007 [AdamczykGierczak2007]
BaronOchojskiStudiaEkonomiczny2013 [Baron/Ochojski, Studia Ekonomiczne 2013]
BMVIPrzewodnikEUWT2014 [BMVIPrzewodnikEUWT2014]
BorkowskiOdpowiedzNaInterpelacje9512 [BorkowskiOdpowiedzNaInterpelacje9512]
Branda2009 [Branda, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, 2009]
CategoryEUWTLiteratura [CategoryEUWTLiteratura]
Cendrowicz2010 [Cendrowicz, Z2010]
CyrankiewiczRP2009 [Cyrankiewicz, Rzeczpospolita 2009]
DrabKledzikEUWT [Drab/Kledzik, Europejskie ugrupowanie..., 2009]
DumalaAnnalesUniversitatisMCS2009 [Dumała, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2009]
DumalaEUWT2009 [Dumała, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, 2009]
DumalaTransnarodoweSieciTerytorialneWEuropie [Dumała, Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, 2012]
FicFicZNUS2013 [Fic/Fic, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013]
GaluszkaZNUS2010 [Gałuszka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010]
Gembiak2013a [Gembiak, Wykorzystanie instrumentu EUWT..., 2013]
GEPEEUWT [GEPEEUWT]
GrosseSamorzadTerytorialny2012 [Grosse, Samorząd Terytorialny, 2012]
Guillermo2013a [Guillermo Ramirez, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 201]
Hofericova2013a [Hofericova, Funkcjonowanie Europejskich Ugrupowań..., 2013]
Jankowski2013a [Jankowski, Doświadczenia Euroregionu Nysa..., 2013]
Joskowiak2013a [Jóskowiak, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 2013]
JoskowiakStudiaEuropejskie2011 [Jóskowiak, Studia Europejskie 2011]
Kawalko2015 [Kawałko, Barometr Regionalny 2015]
KentenowskaRozwojFormWspolpracySamorzadow2012 [Kentenowska, Rozwój form współpracy samorządów..., 2012]
KorczakEwolucjaFormWspoldzialania [Korczak, Ewolucja from współdziałania..., 2009]
KorczakFormyWspoldzialaniaKomunalnego [Korczak, Formy współdziałania komunalnego..., 2009]
KosikowskiSalachnaFinanseSamorzadowe [Kosikowski/Salachna (red.), Finanse samorządowe..., 2012]
Kozak2013 [Kozak, ZN WSEI, 2013]
KrzymuskiKubickiST2015 [Krzymuski/Kubicki, Samorząd Terytorialny 2015]
KrzymuskiTMiR2016 [Krzymuski, Transport Miejski i Regionalny 2016]
KusiakWinter2016 [Kusiak-Winter, Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, 2016]
KusiakWinterNowaJakoscWeWspolpracyPodmiotowPublicznych [Kusiak-Winter, Nowa jakość we współpracy podmiotów publicznych..., 2009]
KusiakWinterWspolpracaTransgranicznaGminPolskiINIemiec [KusiakWinterWspolpracaTransgranicznaGminPolskiINIemiec]
Ladysz2011a [Ładysz, Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej..., 2011]
Ladysz2011b [Ładysz, EGTC as a tool of cross-border cooperation management..., 2011]
LadyszPNAE2006 [LadyszPNAE2006]
LazutkaAUL2012 [Łazutka, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS 2012]
LewkowiczSamorzadTerytorialny2013 [Lewkowicz, Samorząd Terytorialny 2013]
LewkowiczStudiaRegionalneILokalne2013 [LewkowiczStudiaRegionalneILokalne2013]
Martinez2013a [Martinez, Rola Komitetu Regionów..., 2013]
MedzaPNUEWr2015 [Mędza, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015]
MedzaPNWWSZiP2014 [Mędza, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębior]
MiaskowskaMazurykRNP2010 [Miaskowska-Daszkiewicz/Mazuryk, Roczniki Nauk Prawnych 2010]
MikZeszytyPrawnicze2013 [Mik, Zeszyty Prawnicze, 2013]
Nevlazla2013a [Nevlazla, Stowarzyszenie Region "Tatry"..., 2013]
Ocskay2013a [Ocskay, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 2013]
PancerPNUEWr2015 [Pancer-Cybulska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 201]
PiotrowskaZeszytyNaukoweUEKrakow2011 [Piotrowska, Zeszyty Naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), 2011]
PlociniczakPEwP2008 [Płociniczak, PEwP 2008]
PyrgielSeSP2013 [PyrgielSeSP2013]
Rozowicz2016 [Rozowicz2016]
Studzieniecki2015 [Studzieniecki2015]
Szymanski2013a [Szymański, EUWT jako partner samorządu..., 2013]
ZdunczukStudnicka2013a [Zduńczuk-Studnicka, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tritia]


CategoryEUWTLiteratura
Na tej stronie nie ma komentarzy