Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Branda, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, 2009


autor: Pavel Branda
tytuł: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej. Podstawowa analiza rozporządzenia i jego potencjalnego zastosowania w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa
rok: 2009
dostępność: uwagi: odniesienie do The Lead Partner Principle and the EGTC

CategoryEUWTLiteraturaB CategoryEUWTLiteratura2009 CategoryEUWTLiteraturaPolski CategoryEuroregionNysa CategoryEUWTOpinie
Na tej stronie nie ma komentarzy