Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Gałuszka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010


Spis treści:
Wstęp
1. Pojęcie współpracy transgranicznej
2. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) – organizacja i finansowanie
3. Zalety i wady EUWT jako formy współpracy transgranicznej
Podsumowanie
autor: Krzysztof Gałuszka
tytuł: Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej jako forma współpracy transgranicznej
EUROPEAN GROUPING OF TERRITORIAL COOPERATION AS A FORM OF TRANSBORDER COOPERATION

czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
seria: Ekonomiczne Problemy Usług
zeszyt: 61
rocznik: 2010
tom: 620
strony: 107-116
dostępność:
CategoryEUWTLiteraturaG CategoryEUWTLiteratura2010 CategoryEUWTLiteraturaPolski
Na tej stronie nie ma komentarzy