Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Fic/Fic, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013


autor: Daniel Fic, Maria Fic
tytuł: Instytucjonalizacja internacjonalizacji współpracy regionów
czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
seria: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
zeszyt: 64/2
rocznik: 2013
tom: 786
strony: 41-47
dostępność: w całości w repozytorium Uniwersytetu Szczecińskiego oraz copy (MK)

CategoryEUWTLiteraturaF CategoryEUWTLiteratura2013 CategoryEUWTLiteraturaPolski CategoryInterreg
Na tej stronie nie ma komentarzy