Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Kat.: Literatura z 2013 r. dot. EUWT


Następujące strony (łącznie 38) należą do CategoryEUWTLiteratura2013:

BaronOchojskiStudiaEkonomiczny2013 [Baron/Ochojski, Studia Ekonomiczne 2013]
Biot2013 [Biot2013]
CategoryEUWTLiteratura [CategoryEUWTLiteratura]
EGTCMonitoringReport2012 [EGTCMonitoringReport2012]
EGTCMonitoringReport2013 [EGTCMonitoringReport2013]
EnglEuR2013 [EnglEuR2013]
EnglOberkoflerEVTZimAlpenraum2013 [EnglOberkoflerEVTZimAlpenraum2013]
EnglZwillingHerausforderungen2013 [EnglZwillingHerausforderungen2013]
FicFicZNUS2013 [Fic/Fic, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013]
GautierAudebertRLCT2013 [GautierAudebertRLCT2013]
Gembiak2013a [Gembiak, Wykorzystanie instrumentu EUWT..., 2013]
GoehrsJurisdoctoria2013 [GoehrsJurisdoctoria2013]
Guillermo2013a [Guillermo Ramirez, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 201]
Hofericova2013a [Hofericova, Funkcjonowanie Europejskich Ugrupowań..., 2013]
Jankowski2013a [Jankowski, Doświadczenia Euroregionu Nysa..., 2013]
Joskowiak2013a [Jóskowiak, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 2013]
Kozak2013 [Kozak, ZN WSEI, 2013]
LewkowiczSamorzadTerytorialny2013 [Lewkowicz, Samorząd Terytorialny 2013]
LewkowiczStudiaRegionalneILokalne2013 [LewkowiczStudiaRegionalneILokalne2013]
Martinez2013a [Martinez, Rola Komitetu Regionów..., 2013]
MikZeszytyPrawnicze2013 [Mik, Zeszyty Prawnicze, 2013]
NadaluttiJCMS2013 [NadaluttiJCMS2013]
Nevlazla2013a [Nevlazla, Stowarzyszenie Region "Tatry"..., 2013]
NiedobitekLoewe2013 [NiedobitekLoewe2013]
NowakPyzowskaEUWTTatry [NowakPyzowskaEUWTTatry]
Ocskay2013a [Ocskay, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 2013]
Opitz2013 [Opitz2013]
Persson2013 [Persson2013]
PyrgielSeSP2013 [PyrgielSeSP2013]
Raducanu2013 [Raducanu2013]
Roura2013 [Roura2013]
Sadler2013 [Sadler2013]
SanjuanGil2013 [SanjuanGil2013]
Soos2013 [Soos2013]
Szymanski2013a [Szymański, EUWT jako partner samorządu..., 2013]
Toca2013 [Toca2013]
ZdunczukStudnicka2013a [Zduńczuk-Studnicka, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tritia]
ZwillingEngl2014 [ZwillingEngl2014]


CategoryEUWTLiteratura
Na tej stronie nie ma komentarzy