Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Toca, Romanian-Hungarian cross-border cooperation..., 2013


autor: Constantin-Vasile Toca
tytuł: Romanian-Hungarian cross-border cooperation at various territorial levels, with a particular study of the Debrecen-Oradea Eurometropolis (European Grouping of Territorial Cooperation-EGTC)
rok: 2013
wydawnictwo: Editura Universităţii din Oradea
ISBN: 978-606-10-1160-5
dostępność: full text


CategoryEUWTLiteratura CategoryEUWTLiteratura2013 CategoryEUWTLiteraturaT
Na tej stronie nie ma komentarzy