Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Kat.: Umowa z Karlsruhe, 1996


Następujące strony (łącznie 10) należą do CategoryUmowaZKarlsruhe1996:

Braeutigam2009 [Braeutigam2009]
Bussmann10JahreKarlsruherUebereinkommen [Bussmann10JahreKarlsruherUebereinkommen]
Bussmann2005 [Bussmann2005]
Gutt1999 [Lit.: Gutt, Grenzüberschreitende kommunale Zusammenarbeit..., 1999]
HalmesDOeV1996 [Lit.: Halmes, DÖV 1996]
HalmesJdF2000 [Lit.: Halmes, Jahrbuch des Föderalismus, 2000]
HeberleinBayVBl1997 [Lit.: Heberlein, BayVwBl. 1997]
HeberleinDVBl1999 [Lit.: Heberlein, DVBl. 1999]
SchrenkDieVerwaltung1998 [Lit.: Schrenk, Die Verwaltung, 1998]
UmowaZKarlsruhe1996 [UmowaZKarlsruhe1996]CategoryWspolpracaTransgraniczna CategoryEUWTPrzepisy
Na tej stronie nie ma komentarzy