Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Lit.: Bußmann, Zehn Jahre Karlsruher Übereinkommen...


autor: Annette Bussmann
tytuł: Zehn Jahre Karlsruher Übereinkommen: Musterabkommen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen
w: AlbrechtNowackiGrenzueberschreitendeBeteiligungDerOeffentlichkeit
strony: 219-231
tłumaczenie na j. polski: s. 232 i nast.
dostępność: copy

CategoryLiteraturaPortalu CategoryUmowaZKarlsruhe1996 CategoryLiteraturaZagraniczna CategoryEUWTLiteraturaB CategoryEUWTLiteratura2006 CategoryEUWTLiteraturaNiemiecki CategoryMonografieKomentarze CategoryWspolpracaTransgraniczna
Na tej stronie nie ma komentarzy