Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Kat.: Literatura z 2009 r. dot. EUWT


Następujące strony (łącznie 20) należą do CategoryEUWTLiteratura2009:

BorkowskiOdpowiedzNaInterpelacje9512 [BorkowskiOdpowiedzNaInterpelacje9512]
Branda2009 [Branda, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, 2009]
BucholskiEUWT2009 [BucholskiEUWT2009]
BussmannSamorzadTerytorialny2009 [BussmannSamorzadTerytorialny2009]
CategoryEUWTLiteratura [CategoryEUWTLiteratura]
CyrankiewiczRP2009 [Cyrankiewicz, Rzeczpospolita 2009]
DrabKledzikEUWT [Drab/Kledzik, Europejskie ugrupowanie..., 2009]
DrauschbacherLattnerOeStZ2009 [DrauschbacherLattnerOeStZ2009]
DumalaAnnalesUniversitatisMCS2009 [Dumała, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2009]
DumalaEUWT2009 [Dumała, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej, 2009]
FabbroHaselsberger2009 [FabbroHaselsberger2009]
GarciaDuranMilletCasanovaRDCE2009 [GarciaDuranMilletCasanovaRDCE2009]
JanssenGASRP2009 [JanssenGASRP2009]
KorczakEwolucjaFormWspoldzialania [Korczak, Ewolucja from współdziałania..., 2009]
KorczakFormyWspoldzialaniaKomunalnego [Korczak, Formy współdziałania komunalnego..., 2009]
KusiakWinterNowaJakoscWeWspolpracyPodmiotowPublicznych [Kusiak-Winter, Nowa jakość we współpracy podmiotów publicznych..., 2009]
MaierJahrbuchDesFoederalismus2009 [MaierJahrbuchDesFoederalismus2009]
ObwexerJahrbuchFuerPolitik2009 [ObwexerJahrbuchFuerPolitik2009]
RandierEGTC2009 [RandierEGTC2009]
SpinaciVaraArribasEIPAScope2009 [SpinaciVaraArribasEIPAScope2009]


CategoryEUWTLiteratura
Na tej stronie nie ma komentarzy