Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Lit.: Fabbro/Haselsberger, European Planning Studies, 2009


Spis treści:
1. Foreword
2. Main Functions and Components of spatial Planning Systems
3. Harmonization Strategies
4. Territorial Cooperation Between Carinthia, Friuli Venezia Giulia and Slovenia
4.1 Spatial Planning Systems in Carinthia, Friuli Venezia Giulia and Slovenia: A Comparative Analysis
4.2 Towards Trans-National Cooperation Through a “Multilevel Harmonization Strategy”
4.2.1 The knowledge base
4.2.2 The spatial vision
5. Conclusions
autor: SANDRO FABBRO, BEATRIX HASELSBERGER
tytuł: Spatial Planning Harmonisation as a Condition for Trans-National Cooperation
podtytuł: The Case of the Alpine-Adriatic Area
czasopismo: European Planning Studies
rok: 2009
tom: 17
numer: 9
strony: 1335-1356
ISSN 0965-4313
Print=ISSN 1469-5944
Online=09=091335–22
DOI: 10.1080/09654310903053521
dostępność:
  • kopia el.
  • kopia
język: angielski

CategoryEUWTLiteraturaF CategoryEUWTLiteraturaH CategoryEUWTLiteratura2009 CategoryEUWTLiteraturaAngielski CategoryGospodarkaPrzestrzenna
Na tej stronie nie ma komentarzy