Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Tworzenie spisu treści

czyli automatyczne generowanie spisu treści w dłuższych artykułach

Wiki openlaw.pl rozszerzony jest w stosunku do oryginalnego WikkaWiki o funkcjonalność automatycznego generowania spisu treści w wypadku, gdy w tekście pojawią się zdefiniowane zgodnie z podanymi poniżej regułami odpowiednie "punkty" i "podpunkty". Funkcjonowanie "na żywo" przedstawia również ta strona, na której zamieszczono odpowiednie punkty, przez co spis treści pojawia się w prawym górnym rogu. Zachęcamy do stosowania opisanej tu funkcjonalności, ponieważ tekst staje się w ten sposób bardziej przejrzysty i czytelny.

W celu umożliwienia automatycznego wygenerowania spisu treści konieczne jest podzielenie artykułu na odpowiednie sekcje przy pomocy następujących znaków:

((numer poziomu)) Treść nagłówka dla sekcji

To wszystko!
Punkty są numerowane automatycznie, spis treści jest również zupełnie automatycznie formatowany i generowany. Kliknięcie na punkty w spisie treści, który pojawia się po kliknięciu na zielone pole w prawym górnym rogu strony, powoduje przejście do danego punktu w artykule.


Uwaga:
  • Spis treści generowany jest dopiero w chwili, kiedy na stronie jest zamieszczonych więcej, niż 3 punkty wg podanego systemu.
  • Przewidziane są tylko trzy poziomy numeracji - stosowanie bardziej szczegółowego podziału jest naszym zdaniem niewskazane. Prosimy dzielić obszerne artykuły na części.
  • Prosimy pamiętać, że w podwójnych nawiasach należy podawać numer poziomu danego nagłówka, nie jego kolejny numer. Ten ostatni nadawany jest automatycznie, co dodatkowo powinno ułatwić redagowanie dłuższych tekstów.
  • Za tekstem każdego punktu sformatowanego zgodnie z opisanymi tu regułami konieczne jest umieszczenie nowej linii (enter) - w innym wypadku system nie rozpoznaje tekstu jako punktu w rozumieniu spisu treści i nie formatuje go odpowiednio ani nie umieszcza w spisie;

Wszelkie uwagi lub informacje o błędach w opisanej powyżej funkcji prosimy zamieszczać w komentarzach poniżej.


Przykład:

A. Pierwszy duży punkt
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.

B. Drugi duży punkt
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.

1. Pierwszy podpunkt do drugiego dużego punktu
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.

2. Drugi podpunkt do drugiego dużego punktu
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.

C. Trzeci duży punkt
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.

1. Pierwszy podpunkt do trzeciego dużego punktu
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.

2. Drugi podpunkt do trzeciego dużego punktu
a. Pierwszy podpunkt do podpunktu
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.

b. Drugi podpunkt do podpunktu
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.

3. Trzeci podpunkt do trzeciego dużego punktu
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.

D. Ostatni duży punkt
Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu. Tutaj pojawia się tekst tego punktu.CategoryPomoc
Na tej stronie nie ma komentarzy