Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Tworzenie kategorii

opis techniki i zasad tworzenia kategorii w serwisie

Serwis zawiera prosty w obsłudze, jednak bardzo efektywny system kategoryzacji artykułów. Dzięki niemu możliwe jest przyporządkowanie wszystkich artykułów do dowolnej liczby kategorii. Uzyskanie prawidłowego porządku wymaga przestrzegania nie tylko odpowiednich reguł technicznych tworzenia kategorii, ale i pewnych konwencji w hierarchii kategorii serwisu.

1. Tworzenie kategorii (kroki, jakie należy w tym celu wykonać)
W celu stworzenia kategorii należy wykonać następujące kroki:
 1. stworzyć link do strony o nazwie "CategoryNazwaKategorii",
 2. kliknąć na powstały link i wpisać w treść żądany tytuł i opis kategorii,
 3. w treści strony-kategorii zawrzeć funkcję wyświetlenia listy wszystkich stron należących do kategorii "CategoryNazwaKategorii" przez wpisanie {{category}},
 4. w wypadku, gdy stworzona kategoria ma być podkategorią w kategorii nadrzędnej - zawrzeć w tekście strony (najlepiej na końcu) sformułowanie "CategoryNazwaKategoriiNadrzędnej".

W celu włączenia danej strony do kategorii "CategoryNazwaKategorii" należy po prostu wpisać (najlepiej w końcowej (dolnej) części strony nazwę kategorii (w podanym przykładzie: "CategoryNazwaKategorii").

2. Konwencje przy tworzeniu porządku kategorii (logika)
Przy tworzeniu kategorii należy przestrzegać następujących reguł:
 1. nazwa kategorii musi w sposób zwięzły określać temat kategorii,
 2. strony będące kategoriami nie zawierają żadnych informacji poza:
  1. samymi kategoriami (nazwa + funkcja {{category}}),
  2. ewentualnie opisem pozycji danej kategorii i uzasadnieniem podziału, jeśli wymaga on wyjaśnienia,
 3. kategorie służą co do zasady tylko do odzwierciedlenia hierarchii tematów, czyli nie należy stosować linków na strony o nazwie CategoryNazwa w tekstach merytorycznych, które nie należą do danej kategorii - w innym wypadku tekst nie należący co do treści do danej kategorii pojawi się tam bez powodu - jeśli konieczne jest wskazanie na stronę danej kategorii (o tytule CategoryNazwa), należy stosować specjalny moduł "nocatlink": {{nocatlink cat="Nazwa" text="CategoryNazwa"}};
 4. nie każda strona musi koniecznie należeć do jakiejś kategorii; tematy poboczne lub podstrony danego artykułu nie powinny być przyporządkowywane kategoriom; w ten sposób w strukturach kategorii pojawią się wyłącznie strony główne artykułów; ilustruje to Rysunek nr 1;
 5. każdy artykuł (jego strona główna) może należeć do wielu kategorii (od 0 do n); w szczególności wskazane jest przyporządkowywanie artykułów do przynajmniej jednej kategorii w każdym z rodzajów hierarchii widocznych w lewej części ekranu: tematy, informacje, adresaci;
 6. nie jest natomiast wskazane włączanie danej podkategorii w więcej niż jednej kategorii głównej (tematy, informacje, adresaci) lub podkategorii (na Rysunku nr 1: niewskazane byłoby zamieszczenie kategorii 1 zarówno w kategorii "adresaci" jak i w kategorii "tematy" lub w jednej z jej podkategorii);


 (image: http://www.euwt.eu/struktura_kategorii.png)
Rysunek Nr 1: Struktura kategorii w serwisie openlaw.pl

CategoryPomoc
Na tej stronie nie ma komentarzy