Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Protokół zmian strony StartEUWT


Wersja [20228]

Czas ostatniej edycji: 2015-11-09 08:36:50. Autor: MarcinKrzymuski.
Dodane:
- [[EUWTPlanowaniePrzestrzenne Wykorzytanie EUWT w transgranicznym planowaniu przestrzennym]]
- [[WspolneTransgraniczneUdzielenieZamowieniaPublicznego Wspólne transgraniczne zamówienia publiczne]]>>== ..::Zasoby WIKI::.. ==

Usunięte:
- [[EUWTPlanowaniePrzestrzenne Wykorzytanie EUWT w transgranicznym planowaniu przestrzennym]]>>== ..::Zasoby WIKI::.. ==


Wersja [20187]

Czas edycji: 2015-11-03 15:22:22. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- [[EUWTPublicznyTransportZbiorowy Wykorzystanie instrumentu EUWT w transgranicznym publicznym transporcie zbiorowym]]

Usunięte:
- [[TransgranicznyPublicznyTransportZbiorowy Wykorzystanie instrumentu EUWT w transgranicznym publicznym transporcie zbiorowym]]


Wersja [20176]

Czas edycji: 2015-11-03 10:46:09. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- [[TransgranicznyPublicznyTransportZbiorowy Wykorzystanie instrumentu EUWT w transgranicznym publicznym transporcie zbiorowym]]

Usunięte:
- [[TransgranicznyPublicznyTransportZbiorowy Wykorzystanie instrumentu EUWT w transgranicznym transporcie zbiorowym]]


Wersja [20175]

Czas edycji: 2015-11-03 10:45:53. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- [[TransgranicznyPublicznyTransportZbiorowy Wykorzystanie instrumentu EUWT w transgranicznym transporcie zbiorowym]]

Usunięte:
- [[TransgranicznyPublicznyTransportZbiorowy Transgraniczny publiczny transport zbiorowy]]


Wersja [20167]

Czas edycji: 2015-10-27 12:01:04. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- [[TransgranicznyPublicznyTransportZbiorowy Transgraniczny publiczny transport zbiorowy]]

Usunięte:
- [[EUWTPublicznyTransportZbiorowy Transgraniczny publiczny transport zbiorowy]]


Wersja [20130]

Czas edycji: 2015-09-30 12:45:26. Autor: MarcinKrzymuski

Brak różnic

Wersja [20129]

Czas edycji: 2015-09-30 12:42:33. Autor: MarcinKrzymuski

Usunięte:
Naszym celem jest przedstawienie Państwu kompleksowej analizy prawnej i politologicznej **[[EUWTOgolnie Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej]]**.


Wersja [20128]

Czas edycji: 2015-09-30 12:41:04. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
>>===EUWT w praktyce===
- [[EUWTPlanowaniePrzestrzenne Wykorzytanie EUWT w transgranicznym planowaniu przestrzennym]]>>== ..::Zasoby WIKI::.. ==
Naszym celem jest przedstawienie Państwu kompleksowej analizy prawnej i politologicznej **[[EUWTOgolnie Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej]]**.
>>===EUWT w teorii===
- [[EUWTCharakterPrawny Charakter prawny europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej]]
- [[EUWTZadania Zadania ugrupowań]]
- [[EUWTCzlonkowie Zakres potencjalnych uczestników ugrupowań]]
- [[EUWTOdpowiedzialnosc Odpowiedzialność EUWT i ich członków]] za zobowiązania ugrupowania>>Naszym celem jest przedstawienie Państwu kompleksowej analizy prawnej i politologicznej **[[EUWTOgolnie Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej]]**.
- [[CategoryEUWTBazaDanych Baza ugrupowań]] (siedziby, dokumenty, strony www...)
- [[CategoryEUWTKomentarze Komentarze]] do regulacji unijnych i krajowych
- [[CategoryEUWTLiteratura Bibliografia]] w języku polskim, niemieckim i angielskim
- [[CategoryEUWTOrzecznictwo Orzecznictwo]] sądów i organów unijnych, państw członkowskich i państw trzecich ważne dla EUWT>>==..:: Jak odnaleźć informację? ::..==

Usunięte:
>>===aktualne tematy:===
- [[EUWTPlanowaniePrzestrzenne Wykorzytanie EUWT w transgranicznym planowaniu przestrzennym]]
- [[EUWTMozliwosciZastosowania inne przykłady...]]>>== ..::Zasoby WIKI::.. ==
Naszym celem jest przedstawienie Państwu kompleksowej analizy prawnej i politologicznej **[[EUWTOgolnie Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej]]**.
- [[EUWTBazaDanych Baza ugrupowań]] (siedziby, dokumenty, strony www...)
- [[KomentarzRozpWEEUWT Komentarz do rozporządzenia WE nr 1082/2006]]
- [[EUWTLiteratura Bibliografia]] w języku polskim, niemieckim i angielskim
- [[EUWTOrzecznictwo Orzecznictwo]] sądów i organów unijnych, państw członkowskich i państw trzecich ważne dla EUWT>>==..:: Jak odnaleźć informację? ::..==


Wersja [20127]

Czas edycji: 2015-09-30 12:14:56. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
===== Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej =====
== otwarta platforma Centrum Kompetencyjnego EUWT ==

Usunięte:
===== Platforma WIKI EUWT=====


Wersja [20126]

Czas edycji: 2015-09-30 12:08:15. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
===Serdecznie witamy na platformie WIKI **[[https://www.borders-in-motion.de/web/evtz-kompetenzzentrum/home Centrum Kompetencyjnego EUWT]]**!===
>>===aktualne tematy:===
- [[EUWTiSzkolyWyzsze Możliwości współpracy szkół wyższych w formule EUWT]]
- [[EUWTPublicznyTransportZbiorowy Transgraniczny publiczny transport zbiorowy]]
- [[EUWTTransgranicznaOpiekaZdrowotna Zastosowanie EUWT dla świadczenia usług transgranicznej opieki zdrowotnej]]
- [[EUWTPlanowaniePrzestrzenne Wykorzytanie EUWT w transgranicznym planowaniu przestrzennym]]
- [[EUWTMozliwosciZastosowania inne przykłady...]]>>== ..::Zasoby WIKI::.. ==
>>===najważniejsze działy:===
- [[EUWTBazaDanych Baza ugrupowań]] (siedziby, dokumenty, strony www...)
- [[KomentarzRozpWEEUWT Komentarz do rozporządzenia WE nr 1082/2006]]
- [[EUWTLiteratura Bibliografia]] w języku polskim, niemieckim i angielskim
- [[EUWTOrzecznictwo Orzecznictwo]] sądów i organów unijnych, państw członkowskich i państw trzecich ważne dla EUWT>>==..:: Jak odnaleźć informację? ::..==
[[WyszukiwanieInformacji Odnalezienie pożądanej informacji]] jest proste i może nastąpić na wiele sposobów, tzn.:
- [[TextSearch wyszukiwarka pełnotekstowa]] (wyszukiwarka jest dostępna również w wersji [[TextSearchExpanded rozbudowanej]]),
- [[PageIndex alfabetyczny wykaz wszystkich stron]] portalu
- [[OstatnieZmiany indeks ostatnio zmienionych stron]] WIKI,
- i [[WyszukiwanieInformacji inne]] sposoby przydatne w szczególnych wypadkach.
>>=== ważne strony:===
- [[http://www.europa-uni.de Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą]]
- [[http://www.borders-in-motion.de Viadrina Center B/Orders in Motion]]
- platforma [[https://www.border-studies.de B/Order Studies]]
- [[http://www.evtz.eu WIKI w języku niemieckim]]
- [[http://www.egtc.eu WIKI w języku angielskim]]>>==..::Jak uczestniczyć w tworzeniu WIKI?::..==
== ..::Koncepcja i realizacja::.. ==

Usunięte:
""<div class="katBox">
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1">
<tr valign="top"><td colspan="2" class="katTitle">aktualne tematy</td></tr>
<!-- rubryka 1 --><tr><tr>
<td class="katMaster"> <a href='KomentarzRozpWEEUWT' title='Komentarz'>Komentarz do RozpWEEUWT</a> </td>
<td class="katSlave">Internetowy komentarz do rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).</td></tr>
<tr> <td class="katMaster"> <a href='EUWTTworzenie' title='Tworzenie'>Tworzenie EUWT</a></td>
<td class="katSlave"> Opis procedury i etapów tworzenia Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej na przyköadzie EUWT z udziałem polskich podmiotów.</td></tr>
<tr> <td class="katMaster"> <a href='EUWTMozliwosciZastosowania' title='możliwości wykorzystania formy prawnej EUWT'>Możliwości wykorzystania EUWT</a></td>
<td class="katSlave"> Przykłady różnych zastosowań instrumentu EUWT w praktyce i teorii</td></tr>

<tr><td> </td><td><div align="right"><a href='EuropejskieUgrupowanieWspolpracyTerytorialnej'>więcej...</a></div></td>
</tr>
<!-- rubryka 2 --><tr><tr>
<tr valign="top"><td colspan="2" class="katTitle">najważniejsze działy serwisu</td></tr>
<td class="katMaster"> <a href='EUWTBazaDanych' title='Komentarz'>Baza danych EUWT</a> </td>
<td class="katSlave">Baza danych o utworzonych dotychczas w Unii ugrupowaniach zawierająca podstawowe informacje, w szczególności akty prawne i wskazania na strony prezentujące ugrupowania.</td></tr>
<tr> <td class="katMaster"> <a href='EUWTKomentarze' title='Komentarze do przepisów dot. EUWT'>Komentarze prawne</a></td>
<td class="katSlave">Komentarze do przepisów unijnych i krajowych wdrażających instrument EUWT.</td></tr>
<tr> <td class="katMaster"> <a href='EUWTLiteratura' title='Bibliografia'>Bibliografia przedmiotu</a></td>
<td class="katSlave">Bibliografia dotycząca EUWT w języku polskim, niemieckim i angielskim.</td></tr>

<tr> <td class="katMaster"> <a href='EUWTOrzecznictwo' title='Orzecznictwo'>Orzecznictwo dot. EUWT</a></td>
<td class="katSlave">Orzecznictwo sądowe i administracyjne dotyczące ugrupowań oraz zagadnień pokrewnych.</td></tr>
<tr> <td class="katMaster"> <a href='EUWTZagadnieniaPraktyczne' title='Praktyka i teoria'>EUWT w praktyce i teorii</a></td>
<td class="katSlave">Praktyczne i teoretyczne możliwości oraz przykłady wykorzystania instrumentu EUWT.</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td>
</tr>
<!-- rubryka 3 --><tr><tr>
<tr valign="top"><td colspan="2" class="katTitle">zobacz także</td></tr>
<tr>
<td class="katMaster">WIKI w innych językach:</td>
<td class="katSlave"><a class="ext" href="http://www.evtz.eu">wersja niemieckojęzyczna WIKI</a><span class="exttail">∞</span><br/>
<a class="ext" href="http://www.egtc.eu">wersja anglojęzyczna WIKI</a><span class="exttail">∞</span></td> </tr>
<tr>
<td class="katMaster">ważne strony:</td>
<td class="katSlave">
<a class="ext" href="https://www.borders-in-motion.de/web/evtz-kompetenzzentrum/home">strona projektu Centrum Kompetencyjne EUWT</a><span class="exttail">∞</span></tr>
<tr> <td class="katMaster"></td>
<td class="katSlave">
<a class="ext" href="https://www.border-studies.de/">B/Order Studies</a></tr>
<tr> <td class="katMaster"></td>
<td class="katSlave">
<a class="ext" href="https://www.borders-in-motion.de/">Viadrina Center B/Orders in Motion</a></tr>
<tr> <td class="katMaster"></td>
<td class="katSlave">
<a class="ext" href="https://www.europa-uni.de/">Europa-Universität Viadrina</a></tr>
</td> </tr>
</table>
</div>""===Serdecznie witamy na platformie WIKI **[[https://www.borders-in-motion.de/web/evtz-kompetenzzentrum/home Centrum Kompetencyjnego EUWT]]**!===
=== ..::Zasoby WIKI::.. ===
===..:: Jak odnaleźć informację? ::..===
[[WyszukiwanieInformacji Odnalezienie szukanej informacji]] jest proste, ponieważ możliwe jest na wiele sposobów:
- [[TextSearch wyszukiwarka pełnotekstowa]], również w wersji [[TextSearchExpanded rozbudowanej]],
- [[PageIndex alfabetyczny indeks stron]] portalu, który jest wykazem tytułów wszystkich stron,
- [[OstatnieZmiany wykaz ostatnio zmienionych stron]] pozwalający na szybkie odnalezienie najświeższych informacji,
- i [[WyszukiwanieInformacji inne]], przydatne na szczególne potrzeby.
===..::Jak uczestniczyć w tworzeniu WIKI?::..===
=== ..::Koncepcja i realizacja::.. ===


Wersja [20036]

Czas edycji: 2015-09-29 22:31:43. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
Udostępnione Państwu w niniejszym mini-portalu informacje powstały w ramach projektu "Likwidacja granic w regionach przygranicznych - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) jako instrument współpracy terytorialnej jednostek samorządu terytorialnego w Europie" prowadzonego w **[[https://www.borders-in-motion.de/ Viadrina Center B/Orders in Motion]]** na **[[https://www.europa-uni.de Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą]]**.

Usunięte:
Udostępnione Państwu w niniejszym mini-portalu informacje powstały w ramach projektu **"Likwidacja granic w regionach przygranicznych - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) jako instrument współpracy terytorialnej jednostek samorządu terytorialnego w Europie"** prowadzonego w **[[https://www.borders-in-motion.de/ Viadrina Center B/Orders in Motion]]** na **[[https://www.europa-uni.de Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą]]**.


Wersja [20035]

Czas edycji: 2015-09-29 21:55:47. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
=== ..::Zasoby WIKI::.. ===
===..:: Jak odnaleźć informację? ::..===
===..::Jak uczestniczyć w tworzeniu WIKI?::..===
=== ..::Koncepcja i realizacja::.. ===

Usunięte:
== ..::Zasoby WIKI::.. ==
==..:: Jak odnaleźć informację? ::..==
==..::Jak uczestniczyć w tworzeniu WIKI?::..==
== ..::Koncepcja i realizacja::.. ==


Wersja [19961]

Czas edycji: 2015-09-29 13:58:46. Autor: MarcinKrzymuski

Brak różnic

Wersja [19960]

Czas edycji: 2015-09-29 13:54:28. Autor: MarcinKrzymuski

Brak różnic

Wersja [19959]

Czas edycji: 2015-09-29 13:54:06. Autor: MarcinKrzymuski

Brak różnic

Wersja [19958]

Czas edycji: 2015-09-29 13:53:31. Autor: MarcinKrzymuski

Brak różnic

Wersja [19957]

Czas edycji: 2015-09-29 13:50:21. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
{{image url="https://www.borders-in-motion.de/documents/165212/233404/evtz_logo_s.png/65432b06-1d4c-4136-bb0c-f5d01f5831fe?t=1423392619514" title="Centrum Kompetencyjne EUWT" alt="EVTZ-Kompetenzzentrumt"}}

Usunięte:
{{image url="url" title="text" alt="text"}}


Wersja [19956]

Czas edycji: 2015-09-29 13:49:12. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
{{image url="url" title="text" alt="text"}}


Wersja [19955]

Czas edycji: 2015-09-29 13:48:43. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
===== Platforma WIKI EUWT=====

Usunięte:
===== Platforma WIKI [[https://www.borders-in-motion.de/web/evtz-kompetenzzentrum/home Centrum Kompetencyjnego EUWT]]=====


Wersja [19954]

Czas edycji: 2015-09-29 13:47:22. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
<td class="katSlave">Internetowy komentarz do rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).</td></tr>
<td class="katSlave"> Opis procedury i etapów tworzenia Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej na przyköadzie EUWT z udziałem polskich podmiotów.</td></tr>
<td class="katSlave"> Przykłady różnych zastosowań instrumentu EUWT w praktyce i teorii</td></tr>
<!-- rubryka 2 --><tr><tr>
<tr valign="top"><td colspan="2" class="katTitle">najważniejsze działy serwisu</td></tr>
<td class="katMaster"> <a href='EUWTBazaDanych' title='Komentarz'>Baza danych EUWT</a> </td>
<td class="katSlave">Baza danych o utworzonych dotychczas w Unii ugrupowaniach zawierająca podstawowe informacje, w szczególności akty prawne i wskazania na strony prezentujące ugrupowania.</td></tr>
<tr> <td class="katMaster"> <a href='EUWTKomentarze' title='Komentarze do przepisów dot. EUWT'>Komentarze prawne</a></td>
<td class="katSlave">Komentarze do przepisów unijnych i krajowych wdrażających instrument EUWT.</td></tr>
<tr> <td class="katMaster"> <a href='EUWTLiteratura' title='Bibliografia'>Bibliografia przedmiotu</a></td>
<td class="katSlave">Bibliografia dotycząca EUWT w języku polskim, niemieckim i angielskim.</td></tr>
<tr> <td class="katMaster"> <a href='EUWTOrzecznictwo' title='Orzecznictwo'>Orzecznictwo dot. EUWT</a></td>
<td class="katSlave">Orzecznictwo sądowe i administracyjne dotyczące ugrupowań oraz zagadnień pokrewnych.</td></tr>
<tr> <td class="katMaster"> <a href='EUWTOrzecznictwo' title='Orzecznictwo'>Orzecznictwo dot. EUWT</a></td>
<td class="katSlave">Orzecznictwo sądowe i administracyjne dotyczące ugrupowań oraz zagadnień pokrewnych.</td></tr>
<tr> <td class="katMaster"> <a href='EUWTZagadnieniaPraktyczne' title='Praktyka i teoria'>EUWT w praktyce i teorii</a></td>
<td class="katSlave">Praktyczne i teoretyczne możliwości oraz przykłady wykorzystania instrumentu EUWT.</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td>
<!-- rubryka 3 --><tr><tr>
<a class="ext" href="https://www.borders-in-motion.de/web/evtz-kompetenzzentrum/home">strona projektu Centrum Kompetencyjne EUWT</a><span class="exttail">∞</span></tr>
<tr> <td class="katMaster"></td>
<a class="ext" href="https://www.border-studies.de/">B/Order Studies</a></tr>
<tr> <td class="katMaster"></td>
<a class="ext" href="https://www.borders-in-motion.de/">Viadrina Center B/Orders in Motion</a></tr>
<tr> <td class="katMaster"></td>
<a class="ext" href="https://www.europa-uni.de/">Europa-Universität Viadrina</a></tr>
</div>""===Serdecznie witamy na platformie WIKI **[[https://www.borders-in-motion.de/web/evtz-kompetenzzentrum/home Centrum Kompetencyjnego EUWT]]**!===
== ..::Zasoby WIKI::.. ==
==..:: Jak odnaleźć informację? ::..==
==..::Jak uczestniczyć w tworzeniu WIKI?::..==
== ..::Koncepcja i realizacja::.. ==

Usunięte:
<td class="katSlave"> Komentarz do rozporządzenia WE 1082/2006</td></tr>
<td class="katSlave"> Opis procedury i etapów tworzenia Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej</td></tr>
<td class="katSlave"> Przykłady różnych zastosowań EUWT w praktyce i teorii</td></tr>
<tr><td><br/></td></tr>
<a class="ext" href="https://www.borders-in-motion.de/web/evtz-kompetenzzentrum/home">strona projektu Centrum Kompetencyjne EUWT</a><span class="exttail">∞</span><br/>
<a class="ext" href="https://www.border-studies.de/">portal B/Order Studies</a><br/>
<a class="ext" href="https://www.borders-in-motion.de/">Viadrina Center B/Orders in Motion</a><br/>
<a class="ext" href="https://www.europa-uni.de/">Europa-Universität Viadrina</a><br/>
</div>""Serdecznie witamy na platformie WIKI **[[https://www.borders-in-motion.de/web/evtz-kompetenzzentrum/home Centrum Kompetencyjnego EUWT]]**!
=== ..::Zasoby WIKI::.. ===
===..:: Jak odnaleźć informację? ::..===
===..::Jak uczestniczyć w tworzeniu WIKI?::..===
=== ..::Koncepcja i realizacja::.. ===


Wersja [19953]

Czas edycji: 2015-09-29 13:21:40. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
<tr valign="top"><td colspan="2" class="katTitle">zobacz także</td></tr>
<td class="katMaster">WIKI w innych językach:</td>
<td class="katSlave"><a class="ext" href="http://www.evtz.eu">wersja niemieckojęzyczna WIKI</a><span class="exttail">∞</span><br/>
<a class="ext" href="http://www.egtc.eu">wersja anglojęzyczna WIKI</a><span class="exttail">∞</span></td> </tr>
<tr>
<td class="katMaster">ważne strony:</td>
<td class="katSlave">
<a class="ext" href="https://www.borders-in-motion.de/web/evtz-kompetenzzentrum/home">strona projektu Centrum Kompetencyjne EUWT</a><span class="exttail">∞</span><br/>
<a class="ext" href="https://www.border-studies.de/">portal B/Order Studies</a><br/>
<a class="ext" href="https://www.borders-in-motion.de/">Viadrina Center B/Orders in Motion</a><br/>
<a class="ext" href="https://www.europa-uni.de/">Europa-Universität Viadrina</a><br/>
</td> </tr>

Usunięte:
<tr valign="top"><td colspan="2" class="katTitle">inne nasze portale</td></tr>
<td class="katMaster">inne wersje językowe:</td>
<td class="katSlave"><a class="ext" href="http://www.evtz.eu">wersja niemieckojęzyczna</a><span class="exttail">∞</span><br />
<a class="ext" href="http://www.egtc.eu">wersja anglojęzyczna</a><span class="exttail">∞</span><br />
</td>


Wersja [19952]

Czas edycji: 2015-09-29 13:12:24. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
<!-- rubryka 1 --><tr><tr>
<td class="katMaster"> <a href='KomentarzRozpWEEUWT' title='Komentarz'>Komentarz do RozpWEEUWT</a> </td>
<td class="katSlave"> Komentarz do rozporządzenia WE 1082/2006</td></tr>
<tr> <td class="katMaster"> <a href='EUWTTworzenie' title='Tworzenie'>Tworzenie EUWT</a></td>
<td class="katSlave"> Opis procedury i etapów tworzenia Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej</td></tr>
<tr> <td class="katMaster"> <a href='EUWTMozliwosciZastosowania' title='możliwości wykorzystania formy prawnej EUWT'>Możliwości wykorzystania EUWT</a></td>
<td class="katSlave"> Przykłady różnych zastosowań EUWT w praktyce i teorii</td></tr>

<tr><td> </td><td><div align="right"><a href='EuropejskieUgrupowanieWspolpracyTerytorialnej'>więcej...</a></div></td>

Usunięte:
<!-- rubryka 1 --><tr>
<td class="katMaster"><a href='EuropejskieUgrupowanieWspolpracyTerytorialnej' title='dział zajmujący się EUWT'>Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej</a> (EUWT):</td>
<td class="katSlave">
<a href='EuropejskieUgrupowanieWspolpracyTerytorialnej' title='przegląd informacji w dziale'>przegląd działu EUWT</a> <br/>
<a href='EUWTTworzenie' title='zasady tworzenia EUWT'>tworzenie EUWT</a> <br/>
<a href='EUWTMozliwosciZastosowania' title='możliwości wykorzystania formy prawnej EUWT'>możliwości wykorzystania EUWT</a> <br/>
<a href='KomentarzRozpWEEUWT' title='komentarz do rozporządzenia o EUWT'>komentarz do rozporządzenia 1082/2006</a> <br/>
<a href='KomentarzUEUWT' title='komentarz do ustawy z 2008 r. o EUWT'>komentarz do ustawy z 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej</a> <br/>
<div align="right"><a href='EuropejskieUgrupowanieWspolpracyTerytorialnej'>więcej...</a></div></td>


Wersja [19950]

Czas edycji: 2015-09-29 11:04:44. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
=== ..::Zasoby WIKI::.. ===
===..:: Jak odnaleźć informację? ::..===
===..::Jak uczestniczyć w tworzeniu WIKI?::..===
=== ..::Koncepcja i realizacja::.. ===

Usunięte:
== ..::Zasoby WIKI::.. ==
==..:: Jak odnaleźć informację? ::..==
==..::Jak uczestniczyć w tworzeniu WIKI?::..==
== ..::Koncepcja i realizacja::.. ==


Wersja [19949]

Czas edycji: 2015-09-29 11:03:37. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
== ..::Zasoby WIKI::.. ==
==..:: Jak odnaleźć informację? ::..==
==..::Jak uczestniczyć w tworzeniu WIKI?::..==
== ..::Koncepcja i realizacja::.. ==

Usunięte:
== Zasoby WIKI ==
==Jak odnaleźć informację?==
==Jak uczestniczyć w tworzeniu WIKI?==
== Koncepcja i realizacja ==


Wersja [19948]

Czas edycji: 2015-09-29 11:02:02. Autor: MarcinKrzymuski

Brak różnic

Wersja [19947]

Czas edycji: 2015-09-29 11:00:10. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
</div>""Serdecznie witamy na platformie WIKI **[[https://www.borders-in-motion.de/web/evtz-kompetenzzentrum/home Centrum Kompetencyjnego EUWT]]**!
Udostępnione Państwu w niniejszym mini-portalu informacje powstały w ramach projektu **"Likwidacja granic w regionach przygranicznych - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) jako instrument współpracy terytorialnej jednostek samorządu terytorialnego w Europie"** prowadzonego w **[[https://www.borders-in-motion.de/ Viadrina Center B/Orders in Motion]]** na **[[https://www.europa-uni.de Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą]]**.
Niniejsza strona jest częścią **[[https://www.border-studies.de B/Order Studies]]**, stanowiących internetową prezentację projektów realizowanych w Viadrina Center i ich wyników.

Usunięte:
</div>""Serdecznie witamy na platformie WIKI **[[https://www.borders-in-motion.de/web/evtz-kompetenzzentrum/home Centrum Kompetencyjnego EUWT]]** na **[[https://www.europa-uni.de Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą]]**.
Udostępnione Państwu w niniejszym mini-portalu informacje powstały w ramach projektu **"Likwidacja granic w regionach przygranicznych - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) jako instrument współpracy terytorialnej jednostek samorządu terytorialnego w Europie"** prowadzonego w **[[https://www.borders-in-motion.de/ Viadrina Center B/Orders in Motion]]**. Niniejsza strona jest częścią **[[https://www.border-studies.de B/Order Studies]]**, stanowiących internetową prezentację projektów realizowanych w Viadrina Center i ich wyników.


Wersja [19946]

Czas edycji: 2015-09-29 10:58:41. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
===== Platforma WIKI [[https://www.borders-in-motion.de/web/evtz-kompetenzzentrum/home Centrum Kompetencyjnego EUWT]]=====
""<div class="katBox">
<tr valign="top"><td colspan="2" class="katTitle">aktualne tematy</td></tr>
<td class="katMaster"><a href='EuropejskieUgrupowanieWspolpracyTerytorialnej' title='dział zajmujący się EUWT'>Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej</a> (EUWT):</td>
<a href='EuropejskieUgrupowanieWspolpracyTerytorialnej' title='przegląd informacji w dziale'>przegląd działu EUWT</a> <br/>
<a href='EUWTTworzenie' title='zasady tworzenia EUWT'>tworzenie EUWT</a> <br/>
<a href='EUWTMozliwosciZastosowania' title='możliwości wykorzystania formy prawnej EUWT'>możliwości wykorzystania EUWT</a> <br/>
<a href='KomentarzRozpWEEUWT' title='komentarz do rozporządzenia o EUWT'>komentarz do rozporządzenia 1082/2006</a> <br/>
<a href='KomentarzUEUWT' title='komentarz do ustawy z 2008 r. o EUWT'>komentarz do ustawy z 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej</a> <br/>
<div align="right"><a href='EuropejskieUgrupowanieWspolpracyTerytorialnej'>więcej...</a></div></td>
<tr><td><br/></td></tr>
<tr valign="top"><td colspan="2" class="katTitle">inne nasze portale</td></tr>
<tr>
<td class="katMaster">inne wersje językowe:</td>
<td class="katSlave"><a class="ext" href="http://www.evtz.eu">wersja niemieckojęzyczna</a><span class="exttail">∞</span><br />
<a class="ext" href="http://www.egtc.eu">wersja anglojęzyczna</a><span class="exttail">∞</span><br />
</td>
</table>
</div>""Serdecznie witamy na platformie WIKI **[[https://www.borders-in-motion.de/web/evtz-kompetenzzentrum/home Centrum Kompetencyjnego EUWT]]** na **[[https://www.europa-uni.de Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą]]**.
== Zasoby WIKI ==
Naszym celem jest przedstawienie Państwu kompleksowej analizy prawnej i politologicznej **[[EUWTOgolnie Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej]]**.
==Jak odnaleźć informację?==
[[WyszukiwanieInformacji Odnalezienie szukanej informacji]] jest proste, ponieważ możliwe jest na wiele sposobów:
- [[WyszukiwanieDrzewo hierarchiczna struktura (drzewo)]] w lewej części ekranu,
- [[TextSearch wyszukiwarka pełnotekstowa]], również w wersji [[TextSearchExpanded rozbudowanej]],
- [[PageIndex alfabetyczny indeks stron]] portalu, który jest wykazem tytułów wszystkich stron,
- [[OstatnieZmiany wykaz ostatnio zmienionych stron]] pozwalający na szybkie odnalezienie najświeższych informacji,
- i [[WyszukiwanieInformacji inne]], przydatne na szczególne potrzeby.
==Jak uczestniczyć w tworzeniu WIKI?==
Wszystkich zainteresowanych aktywnym i efektywnym korzystaniem z serwisu zapraszamy do zapoznania się ze [[FunkcjonowanieSerwisu szczegółami jego funkcjonowania]], a zwłaszcza z zasadami jego tworzenia:
- [[RegulyFormatowania reguły formatowania tekstu]],
- [[Konwencje konwencje tworzenia tekstów]] w serwisie,
- [[ZasadyCytowania zasady cytowania literatury w serwisie]].
== Koncepcja i realizacja ==
Koncepcję techniczną niniejszego portalu opracował partner naszego projektu - prof. dr Wojciech Lisiewicz z **[[http://www.fh-schmalkalden.de/ Fachhochschule Schmalkalden]]**. Za treści odpowiedzialny jest **[[https://www.borders-in-motion.de/web/evtz-kompetenzzentrum/team zespół]]** projektu Centrum Kompetencyjne EUWT.
::c::

Usunięte:
===== Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej =====
== strona Centrum Kompetencyjnego EUWT ==
Witamy serdecznie na platformie WIKI **[[https://www.borders-in-motion.de/web/evtz-kompetenzzentrum/home Centrum Kompetencyjnego EUWT]]** na **[[https://www.europa-uni.de Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą]]**.
<tr valign="top"><td colspan="2" class="katTitle">aktualne tematy</td></tr>

<tr>
<td class="katMaster"><a href='wikka.php?wakka=EuropejskieUgrupowanieWspolpracyTerytorialnej' title='dział zajmujący się EUWT'>Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej</a> (EUWT):</td>
<a href='wikka.php?wakka=EuropejskieUgrupowanieWspolpracyTerytorialnej' title='przegląd informacji w dziale'>przegląd działu EUWT</a> <br/>
<a href='wikka.php?wakka=EUWTTworzenie' title='zasady tworzenia EUWT'>tworzenie EUWT</a> <br/>
<a href='wikka.php?wakka=EUWTMozliwosciZastosowania' title='możliwości wykorzystania formy prawnej EUWT'>możliwości wykorzystania EUWT</a> <br/>
<a href='wikka.php?wakka=KomentarzRozpWEEUWT' title='komentarz do rozporządzenia o EUWT'>komentarz do rozporządzenia 1082/2006</a> <br/>
<a href='wikka.php?wakka=KomentarzUEUWT' title='komentarz do ustawy z 2008 r. o EUWT'>komentarz do ustawy z 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej</a> <br/>
<div align="right"><a href="http://www.net4lawyer.com/openlaw/wikka.php?wakka=EuropejskieUgrupowanieWspolpracyTerytorialnej">więcej...</a></div></td>
</table>
Naszym celem jest przedstawienie Państwu kompleksowej analizy prawnej i politologicznej **[[EUWTOgolnie Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej]]**. Drzewko po lewej stronie pozwoli Państwu na szybkie zorientowanie się w zamieszczonych opracowaniach. W razie konieczności możecie Państwo również skorzystać z wyszukiwarki pełnotekstowej. Dzięki połączeniu z bazą przepisów prawnych **[[http://www.polskieustawy.com/ polskieustawy.com]]** macie Państwo możliwość na bieżąco weryfikować brzmienie regulacji omawianych w poszczególnych analizach.
Koncepcję techniczną niniejszego portalu opracował partner naszego projektu - prof. dr Wojciech Lisiewicz z **[[http://www.fh-schmalkalden.de/ Fachhochschule Schmalkalden]]**. Za treści odpowiedzialny jest **[[ zespół]]** projektu Centrum Kompetencyjne EUWT.
Zachęcamy do korzystania i [[WikiZostanAutorem współtworzenia]] portalu o EUWT.
----
CategoryEUWT


Wersja [19945]

Czas edycji: 2015-09-29 10:40:43. Autor: MarcinKrzymuski

Usunięte:
""<div class="katBox">


Wersja [19944]

Czas edycji: 2015-09-29 10:40:29. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
""<div class="katBox">
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="1">
<tr valign="top"><td colspan="2" class="katTitle">aktualne tematy</td></tr>

<!-- rubryka 1 --><tr>
<tr>
<td class="katMaster"><a href='wikka.php?wakka=EuropejskieUgrupowanieWspolpracyTerytorialnej' title='dział zajmujący się EUWT'>Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej</a> (EUWT):</td>
<td class="katSlave">
<a href='wikka.php?wakka=EuropejskieUgrupowanieWspolpracyTerytorialnej' title='przegląd informacji w dziale'>przegląd działu EUWT</a> <br/>
<a href='wikka.php?wakka=EUWTTworzenie' title='zasady tworzenia EUWT'>tworzenie EUWT</a> <br/>
<a href='wikka.php?wakka=EUWTMozliwosciZastosowania' title='możliwości wykorzystania formy prawnej EUWT'>możliwości wykorzystania EUWT</a> <br/>
<a href='wikka.php?wakka=KomentarzRozpWEEUWT' title='komentarz do rozporządzenia o EUWT'>komentarz do rozporządzenia 1082/2006</a> <br/>
<a href='wikka.php?wakka=KomentarzUEUWT' title='komentarz do ustawy z 2008 r. o EUWT'>komentarz do ustawy z 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej</a> <br/>
<div align="right"><a href="http://www.net4lawyer.com/openlaw/wikka.php?wakka=EuropejskieUgrupowanieWspolpracyTerytorialnej">więcej...</a></div></td>
</tr>
</table>


Wersja [19943]

Czas edycji: 2015-09-29 10:35:42. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
Naszym celem jest przedstawienie Państwu kompleksowej analizy prawnej i politologicznej **[[EUWTOgolnie Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej]]**. Drzewko po lewej stronie pozwoli Państwu na szybkie zorientowanie się w zamieszczonych opracowaniach. W razie konieczności możecie Państwo również skorzystać z wyszukiwarki pełnotekstowej. Dzięki połączeniu z bazą przepisów prawnych **[[http://www.polskieustawy.com/ polskieustawy.com]]** macie Państwo możliwość na bieżąco weryfikować brzmienie regulacji omawianych w poszczególnych analizach.
Koncepcję techniczną niniejszego portalu opracował partner naszego projektu - prof. dr Wojciech Lisiewicz z **[[http://www.fh-schmalkalden.de/ Fachhochschule Schmalkalden]]**. Za treści odpowiedzialny jest **[[ zespół]]** projektu Centrum Kompetencyjne EUWT.

Usunięte:
Naszym celem jest przedstawienie Państwu kompleksowej analizy prawnej i politologicznej [[EUWTOgolnie Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej]]. Drzewko po lewej stronie pozwoli Państwu na szybkie zorientowanie się w zamieszczonych opracowaniach. W razie konieczności możecie Państwo również skorzystać z wyszukiwarki pełnotekstowej. Dzięki połączeniu z bazą przepisów prawnych **[[http://www.polskieustawy.com/ polskieustawy.com]]** macie Państwo możliwość na bieżąco weryfikować brzmienie regulacji omawianych w poszczególnych analizach.
Koncepcję techniczną niniejszego portalu opracował partner naszego projektu - prof. dr Wojciech Lisiewicz z **[[http://www.fh-schmalkalden.de/ Fachhochschule Schmalkalden]]**. Za treści odpowiedzialny jest zespół projektu Centrum Kompetencyjne EUWT.


Wersja [19942]

Czas edycji: 2015-09-29 10:13:47. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
===== Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej =====

Usunięte:
===== Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej =====


Wersja [19941]

Czas edycji: 2015-09-29 10:13:17. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
Witamy serdecznie na platformie WIKI **[[https://www.borders-in-motion.de/web/evtz-kompetenzzentrum/home Centrum Kompetencyjnego EUWT]]** na **[[https://www.europa-uni.de Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą]]**.
Udostępnione Państwu w niniejszym mini-portalu informacje powstały w ramach projektu **"Likwidacja granic w regionach przygranicznych - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) jako instrument współpracy terytorialnej jednostek samorządu terytorialnego w Europie"** prowadzonego w **[[https://www.borders-in-motion.de/ Viadrina Center B/Orders in Motion]]**. Niniejsza strona jest częścią **[[https://www.border-studies.de B/Order Studies]]**, stanowiących internetową prezentację projektów realizowanych w Viadrina Center i ich wyników.
Naszym celem jest przedstawienie Państwu kompleksowej analizy prawnej i politologicznej [[EUWTOgolnie Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej]]. Drzewko po lewej stronie pozwoli Państwu na szybkie zorientowanie się w zamieszczonych opracowaniach. W razie konieczności możecie Państwo również skorzystać z wyszukiwarki pełnotekstowej. Dzięki połączeniu z bazą przepisów prawnych **[[http://www.polskieustawy.com/ polskieustawy.com]]** macie Państwo możliwość na bieżąco weryfikować brzmienie regulacji omawianych w poszczególnych analizach.
Koncepcję techniczną niniejszego portalu opracował partner naszego projektu - prof. dr Wojciech Lisiewicz z **[[http://www.fh-schmalkalden.de/ Fachhochschule Schmalkalden]]**. Za treści odpowiedzialny jest zespół projektu Centrum Kompetencyjne EUWT.
Zachęcamy do korzystania i [[WikiZostanAutorem współtworzenia]] portalu o EUWT.

Usunięte:
Witamy serdecznie!
>>[[https://www.borders-in-motion.de B/Order Studies]]>>


Wersja [19907]

Czas edycji: 2015-09-28 09:16:34. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
== strona Centrum Kompetencyjnego EUWT ==
Witamy serdecznie!
>>[[https://www.borders-in-motion.de B/Order Studies]]>>

Usunięte:
Witamy!
I to bardzo!:-)


Wersja [19869]

Czas edycji: 2015-09-25 15:02:45. Autor: WojciechLisiewicz
Dodane:
----
CategoryEUWT


Wersja [19864]

Czas edycji: 2015-09-25 10:46:33. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
I to bardzo!:-)


Wersja [19860]

Czas utworzenia ostatniej znanej wersji strony 2015-09-24 20:05:22. Autor: WojciechLisiewicz.