Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wiki source for StartEUWT


Show raw source

===== Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej =====
== otwarta platforma Centrum Kompetencyjnego EUWT =====Serdecznie witamy na platformie WIKI **[[https://www.borders-in-motion.de/web/evtz-kompetenzzentrum/home Centrum Kompetencyjnego EUWT]]**!===

>>===EUWT w praktyce===
- [[EUWTiSzkolyWyzsze Możliwości współpracy szkół wyższych w formule EUWT]]
- [[EUWTPublicznyTransportZbiorowy Wykorzystanie instrumentu EUWT w transgranicznym publicznym transporcie zbiorowym]]
- [[EUWTTransgranicznaOpiekaZdrowotna Zastosowanie EUWT dla świadczenia usług transgranicznej opieki zdrowotnej]]
- [[EUWTPlanowaniePrzestrzenne Wykorzytanie EUWT w transgranicznym planowaniu przestrzennym]]
- [[WspolneTransgraniczneUdzielenieZamowieniaPublicznego Wspólne transgraniczne zamówienia publiczne]]>>== ..::Zasoby WIKI::.. ==
Udostępnione Państwu w niniejszym mini-portalu informacje powstały w ramach projektu "Likwidacja granic w regionach przygranicznych - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) jako instrument współpracy terytorialnej jednostek samorządu terytorialnego w Europie" prowadzonego w **[[https://www.borders-in-motion.de/ Viadrina Center B/Orders in Motion]]** na **[[https://www.europa-uni.de Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą]]**.


>>===EUWT w teorii===
- [[EUWTCharakterPrawny Charakter prawny europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej]]
- [[EUWTZadania Zadania ugrupowań]]
- [[EUWTCzlonkowie Zakres potencjalnych uczestników ugrupowań]]
- [[EUWTOdpowiedzialnosc Odpowiedzialność EUWT i ich członków]] za zobowiązania ugrupowania>>Naszym celem jest przedstawienie Państwu kompleksowej analizy prawnej i politologicznej **[[EUWTOgolnie Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej]]**.

Niniejsza strona jest częścią **[[https://www.border-studies.de B/Order Studies]]**, stanowiących internetową prezentację projektów realizowanych w Viadrina Center i ich wyników.>>===najważniejsze działy:===
- [[CategoryEUWTBazaDanych Baza ugrupowań]] (siedziby, dokumenty, strony www...)
- [[CategoryEUWTKomentarze Komentarze]] do regulacji unijnych i krajowych
- [[CategoryEUWTLiteratura Bibliografia]] w języku polskim, niemieckim i angielskim
- [[CategoryEUWTOrzecznictwo Orzecznictwo]] sądów i organów unijnych, państw członkowskich i państw trzecich ważne dla EUWT>>==..:: Jak odnaleźć informację? ::..==
[[WyszukiwanieInformacji Odnalezienie pożądanej informacji]] jest proste i może nastąpić na wiele sposobów, tzn.:
- [[WyszukiwanieDrzewo hierarchiczna struktura (drzewo)]] w lewej części ekranu,
- [[TextSearch wyszukiwarka pełnotekstowa]] (wyszukiwarka jest dostępna również w wersji [[TextSearchExpanded rozbudowanej]]),
- [[PageIndex alfabetyczny wykaz wszystkich stron]] portalu
- [[OstatnieZmiany indeks ostatnio zmienionych stron]] WIKI,
- i [[WyszukiwanieInformacji inne]] sposoby przydatne w szczególnych wypadkach.


>>=== ważne strony:===
- [[http://www.europa-uni.de Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą]]
- [[http://www.borders-in-motion.de Viadrina Center B/Orders in Motion]]
- platforma [[https://www.border-studies.de B/Order Studies]]
- [[http://www.evtz.eu WIKI w języku niemieckim]]
- [[http://www.egtc.eu WIKI w języku angielskim]]>>==..::Jak uczestniczyć w tworzeniu WIKI?::..==
Wszystkich zainteresowanych aktywnym i efektywnym korzystaniem z serwisu zapraszamy do zapoznania się ze [[FunkcjonowanieSerwisu szczegółami jego funkcjonowania]], a zwłaszcza z zasadami jego tworzenia:
- [[RegulyFormatowania reguły formatowania tekstu]],
- [[Konwencje konwencje tworzenia tekstów]] w serwisie,
- [[ZasadyCytowania zasady cytowania literatury w serwisie]].


== ..::Koncepcja i realizacja::.. ==
Koncepcję techniczną niniejszego portalu opracował partner naszego projektu - prof. dr Wojciech Lisiewicz z **[[http://www.fh-schmalkalden.de/ Fachhochschule Schmalkalden]]**. Za treści odpowiedzialny jest **[[https://www.borders-in-motion.de/web/evtz-kompetenzzentrum/team zespół]]** projektu Centrum Kompetencyjne EUWT.

{{image url="https://www.borders-in-motion.de/documents/165212/233404/evtz_logo_s.png/65432b06-1d4c-4136-bb0c-f5d01f5831fe?t=1423392619514" title="Centrum Kompetencyjne EUWT" alt="EVTZ-Kompetenzzentrumt"}}

::c::