Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Protokół zmian strony PodwyzszenieKapitaluWSpolceKomunalnej


Wersja [21200]

Czas ostatniej edycji: 2016-09-02 19:19:21. Autor: MarcinKrzymuski.
Dodane:
Podstawowym sposobem dokapitalizowania jest ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości dotychczasowych ({{pu przepis="art. 257 § 2 KSH"}}).
Wpis do rejestru ma w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego charakter konstytutywny ({{pu przepis="art. 262 § 4 KSH"}}).

Usunięte:
Podstawowym sposobem dokapitalizowania jest ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości dotychczasowych (art. 257 § 2 KSH).
Wpis do rejestru ma w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego charakter konstytutywny (art. 262 § 4 KSH).


Wersja [21199]

Czas edycji: 2016-09-02 19:17:03. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego samorządowych spółek prawa handlowego ujmowane są w budżecie JST jako wydatki na inwestycje. Są one wydatkami majątkowymi, o których mowa w {{pu przepis="art. 236 ust. 4 pkt 3) UFinansePubl"}} (CilakFK2011, s. 74).
Podwyższenie kapitału w spółce, w której JST jest jedynym udziałowcem, wyjątkowo **nie podlega** opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
W niektórych sytuacjach dla podwyższenia kapitału niezbędna będzie zmiana treści aktu założycielskiego. W sytuacjach, gdy akt (umowa spółki) przewiduje podwyższenie kapitału w określonych granicach i do określonej wysokości, nie będzie potrzeby zmiany umowy spółki (aktu założycielskiego), por. {{pu przepis="art. 257 § 1 i 3 KSH"}}).
Zob. {{pu przepis="art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g) USamorzGm"}}
Dla JST wynika bezpośrednio z {{pu przepis="art. 254 pkt 3 UFinansePubl"}}, że dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Usunięte:
Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego samorządowych spółek prawa handlowego ujmowane są w budżecie JST jako wydatki na inwestycje. Są one wydatkami majątkowymi, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 3) UFinansPubl (CilakFK2011, s. 74).
Podwyższenie kapitału w spółce, w której JST jest jedynym udziaowcem, wyjątkowo **nie podlega** opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
W niektórych sytuacjach dla podwyższenia kapitału niezbędna będzie zmiana treści aktu założycielskiego. W sytuacjach, gdy akt (umowa spółki) przewiduje podwyższenie kapitału w określonych granicach i do określonej wysokości, nie będzie potrzeby zmiany umowy spółki (aktu założycielskiego), por. art. 257 § 1 i 3 KSH).
Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g) USamorzGm
Dla JST wynika bezpośrednio z art. 254 pkt 3 UFinPubl, że dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.


Wersja [21198]

Czas utworzenia ostatniej znanej wersji strony 2016-09-02 19:14:49. Autor: MarcinKrzymuski.