Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Protokół zmian strony NabycieNieruchomosciPublicznych


Wersja [13221]

Czas ostatniej edycji: 2011-01-07 10:23:59. Autor: MarcinKrzymuski.
Dodane:
((2)) Przetarg
Przetarg podlega zasadom opisanym w {{pu przepis="art. 38 UGospNier"}} i nast. Szczegóły reguluje {{pu akt="RozPrzetargNaZbytNier"}}.

((2)) Zbycie bezprzetargowe
W {{pu przepis="art. 38 UGospNier"}} (ust. 2 i 3) wymienione zostały okoliczności wyłączające konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej.

Usunięte:
<<Zob. [[http://80.237.160.189/taris/?subsum=Y&subsumitem=2323&root=1&path=0-1-0-0-1-3-3-1-0-0-0-2&subsumsession=0 schemat Taris(R)]]<<
((2)) Przetarg
Przetarg podlega zasadom opisanym w {{pu przepis="art. 38 UGospNier"}} i nast. Szczegóły reguluje {{pu akt="RozPrzetargNaZbytNier"}}.
((2)) Zbycie bezprzetargowe
W {{pu przepis="art. 38 UGospNier"}} (ust. 2 i 3) wymienione zostały okoliczności wyłączające konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej.


Wersja [10601]

Czas edycji: 2009-11-06 22:47:15. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
Regulacjom szczególnym, opisanym w {{pu akt="UGospNier"}} podlegają nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa (nieruchomości skarbowe), własność jednostek samorządu terytorialnego oraz związków tych jednostek (nieruchomości samorządowe) oraz udziały we współwłasności, jeżeli należą do tych podmiotów ({{pu przepis="art. 10 UGospNier"}}).
Przetarg podlega zasadom opisanym w {{pu przepis="art. 38 UGospNier"}} i nast. Szczegóły reguluje {{pu akt="RozPrzetargNaZbytNier"}}.

Usunięte:
Regulacjom szczególnym, opisanym w {{pu akt="UGospNier"}} podlegają nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, własność jednostek samorządu terytorialnego oraz związków tych jednostek oraz udziały we współwłasności, jeżeli należą do tych podmiotów ({{pu przepis="art. 10 UGospNier"}}).
Przetarg podlega zasadom opisanym w {{pu przepis="art. 38 UGospNier"}} i nast..


Wersja [10600]

Czas edycji: 2009-11-05 15:50:17. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
((1)) Stosowanie szczególnych regulacji
Regulacjom szczególnym, opisanym w {{pu akt="UGospNier"}} podlegają nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, własność jednostek samorządu terytorialnego oraz związków tych jednostek oraz udziały we współwłasności, jeżeli należą do tych podmiotów ({{pu przepis="art. 10 UGospNier"}}).


Wersja [10599]

Czas edycji: 2009-11-05 15:44:25. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
Z wyłonionym na podstawie postępowania poprzedzającego, zawarta zostaje następnie umowa o przeniesieniu własności nieruchomości. Umowa ta musi odpowiadać wymaganiom z {{pu przepis="art. 158 KC"}} oraz {{pu przepis="art. 27 zd. 1 UGospNier"}}.

Usunięte:
Następnie zawarta zostaje umowa o przeniesieniu własności nieruchomości.


Wersja [10591]

Czas edycji: 2009-11-04 22:11:49. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
Zanim nieruchomość zostanie zbyta, powinien zostać wybrany partner transakcji. Wyboru tego dokonuje się z reguły po przeprowadzaniu przetargu ({{pu przepis="art. 28 UGospNier"}}). Wyjątkowo jednak dopuszczalne jest zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym ({{pu przepis="art. 28 UGospNier"}} w zw. z {{pu przepis="art. 37 UGospNier"}}).
((2)) Przetarg
Przetarg podlega zasadom opisanym w {{pu przepis="art. 38 UGospNier"}} i nast..
((2)) Zbycie bezprzetargowe
W {{pu przepis="art. 38 UGospNier"}} (ust. 2 i 3) wymienione zostały okoliczności wyłączające konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej.

Usunięte:
Zanim nieruchomość zostanie zbyta, powinien zostać wybrany partner transakcji. Wyboru tego dokonuje się z reguły po przeprowadzaniu przetargu ({{pu przepis="art. 28 UGospNier"}}). Wyjątkowo jednak dopuszczalne jest zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.


Wersja [10590]

Czas edycji: 2009-11-04 22:06:58. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
((1)) Uwagi ogólne
Nabywanie nieruchomości należących do zostało uregulowane w ustawie z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ({{pu akt="UGospNier"}}) i podlega szczególnemu reżimowi wynikającemu właśnie z przepisów tej ustawy.
((1)) Postępowanie poprzedzające zbycie
Zanim nieruchomość zostanie zbyta, powinien zostać wybrany partner transakcji. Wyboru tego dokonuje się z reguły po przeprowadzaniu przetargu ({{pu przepis="art. 28 UGospNier"}}). Wyjątkowo jednak dopuszczalne jest zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
((1)) Zawarcie umowy przenoszącej własność
Następnie zawarta zostaje umowa o przeniesieniu własności nieruchomości.


Wersja [10557]

Czas edycji: 2009-11-04 16:22:59. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
<<Zob. [[http://80.237.160.189/taris/?subsum=Y&subsumitem=2323&root=1&path=0-1-0-0-1-3-3-1-0-0-0-2&subsumsession=0 schemat Taris(R)]]<<

Usunięte:
<<Zob. [[http://80.237.160.189/taris/?path=0-1-0-0-1-3-3-1-0-0-0-2&subsumsession=0&root=1 schemat Taris(R)]]<<


Wersja [10556]

Czas edycji: 2009-11-04 16:22:20. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
CategoryNabycieWlasnosciNieruchomosci CategoryGospodarkaKomunalna

Usunięte:
CategoryNabycieWlasnosciNieruchomosci CategoryPrawoPubliczne


Wersja [10554]

Czas utworzenia ostatniej znanej wersji strony 2009-11-04 16:21:51. Autor: MarcinKrzymuski.