Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Lit.: Gintowt−Dziewałtowska, Komentarz do do rozporządzenia (WE) nr 1082/2006..., 2006


autor: Agnieszka Gintowt−Dziewałtowska
tytuł: Komentarz do rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)
w: KOMENTARZ DO AKTÓW PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH W ZAKRESIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA LATA 2007−2013
strony: 161-169
dostępność: w całości na stronach MRR

CategoryEUWTLiteraturaG CategoryEUWTLiteratura2006 CategoryKomentarzRozpWEEUWT
Na tej stronie nie ma komentarzy