Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Protokół zmian strony EUWTPlanowaniePrzestrzenne


Wersja [21275]

Czas ostatniej edycji: 2016-10-05 16:16:40. Autor: MarcinKrzymuski.

Brak różnic

Wersja [21274]

Czas edycji: 2016-10-05 16:16:05. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- KrzymuskiTölle2016
- TabakaDietrich2010
- Kment2010
- Görmar in: Krzymuski/Kubicki/Ulrich, EVTZ-Handbuch, 2016 (in Vorbereitung)
- Reinke2006

Usunięte:
- [[Reinke2006]]


Wersja [20257]

Czas edycji: 2015-11-14 14:06:14. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
CategoryEUWTZagadnieniaPraktyczne CategoryGospodarkaPrzestrzenna CategoryPrawoBudowlane

Usunięte:
CategoryEUWTZagadnieniaPraktyczne CategoryZagospodarowaniePrzestrzenne CategoryPrawoBudowlane


Wersja [19925]

Czas edycji: 2015-09-28 18:20:40. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
CategoryEUWTZagadnieniaPraktyczne CategoryZagospodarowaniePrzestrzenne CategoryPrawoBudowlane

Usunięte:
CategoryEUWT CategoryZagospodarowaniePrzestrzenne CategoryPrawoBudowlane


Wersja [19573]

Czas edycji: 2015-04-18 12:37:27. Autor: MarcinKrzymuski

Brak różnic

Wersja [19572]

Czas edycji: 2015-04-18 12:37:20. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
- [[Reinke2006]]
- MartinezSoria2006

Usunięte:
Reinke2006
MartinezSoria2006


Wersja [19569]

Czas edycji: 2015-04-18 12:26:15. Autor: MarcinKrzymuski
Dodane:
==możliwości zastosowania instrumentu EUWT w zakresie transgranicznego planowania przestrzennego==
((1)) PROBLEMY OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
((1)) EUWT Z ZADANIAMI Z ZAKRESU PLANOWANIA
ŚEKT - zadanie --> stworzenie wspólnego obszaru planistycznego
Strasbourg-Ortenau
PAMINA (?)
((1)) LITERATURA
Reinke2006
MartinezSoria2006

Usunięte:
==możliwości zastosowania instrumentu EUWT w zakresie planowania==
Przykłady z praktyki: ŚEKT; Strasbourg-Ortenau
Literatura: Reinke w: JanssenEVTZ2006, s. 133 i nast.


Wersja [19497]

Czas utworzenia ostatniej znanej wersji strony 2015-02-24 10:30:33. Autor: MarcinKrzymuski.