Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wiki source for EUWTPlanowaniePrzestrzenne


Show raw source

====EUWT i planowanie przestrzenne====
==możliwości zastosowania instrumentu EUWT w zakresie transgranicznego planowania przestrzennego==

((1)) PROBLEMY OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH W ZAKRESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO((1)) EUWT Z ZADANIAMI Z ZAKRESU PLANOWANIA
ŚEKT - zadanie --> stworzenie wspólnego obszaru planistycznego
Strasbourg-Ortenau
PAMINA (?)

((1)) LITERATURA

- KrzymuskiTölle2016
- TabakaDietrich2010
- Kment2010
- Görmar in: Krzymuski/Kubicki/Ulrich, EVTZ-Handbuch, 2016 (in Vorbereitung)
- Reinke2006
- MartinezSoria2006
----
CategoryEUWTZagadnieniaPraktyczne CategoryGospodarkaPrzestrzenna CategoryPrawoBudowlane