Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

EUWT jako "jednostka organizacyjna Unii" wg Art. 298 TFUE

EUWT jako jednostki organizacyjna Unii Europejskiej

A. WIADOMOŚCI OGÓLNE
Pomysł ten odnosi się do uwag CorteseEVTZAlsKoordinierungsinstrument, s. 81.

B. POJĘCIE ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ
Art. 298 TFUE:
1. Wykonując swoje zadania, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii korzystają ze wsparcia otwartej, efektywnej i niezależnej administracji europejskiej.
2. Z poszanowaniem regulaminu i warunków przyjętych na podstawie artykułu 336, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, określają stosowne przepisy.


C. EUWT JAKO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ADMINISTRACJI EUROPEJSKIEJ
Na ile więc EUWT może być uznane za jednostkę organizacyjną "administracji europejskiej"? Z jakim skutkiem w zakresie prawa administracyjnego kolizyjnego?

D. WNIOSKI
(...)

CategoryEUWTPrzepisy
Na tej stronie nie ma komentarzy