Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Dylong/Klatka, In house w odpadach..., 2014


Spis treści:
Zamówienia "in house" wg nowej dyrektywy
Implementacja nowej dyrektyw<
Brak implementacji dyrektywy do prawa krajowego
Implementacja dyrektywy do prawa krajowego
autor: Agnieszka Dylong, Jędrzej Klatka
tytuł: In house w odpadach - można czy nie można
czasopismo: Przegląd Komunalny
rok: 2014
numer: 7
strony: 30-31
dostępność: w całości na stronach Kancelarii autora

CategoryLiteratura2014 CategoryZamowieniaPubliczneLiteratura CategoryGospodarkaOdpadami
Na tej stronie nie ma komentarzy