Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Kategoria: Prawo spółek

dział poświęcony problematyce prawnej spółek prawa handlowego

W dziale prawo spółek zawarte są informacje wszelkiego rodzaju (publikacje, artykuły, przepisy) poświęcone tematyce spółek prawa handlowego w polskim prawie. Poza Unknown action ""nocatlink"" o prawie spółek można tu znaleźć przede wszystkim artykuły i grupy artykułów na różne tematy związane z funkcjonowaniem spółek. Szczegółowy wykaz podkategorii i artykułów w dziale podany jest poniżej.

Następujące strony (łącznie 35) należą do CategoryPrawoSpolek:

CategoryPrawoSpolekLiteratura [Literatura z zakresu prawa spółek] CategoryPrawoSpolekOrzecznictwo [Orzecznictwo do Prawa spółek]
CategoryRadaNadzorcza [Kategoria rada nadzorcza] CategorySpolkaCywilna [Kat.: Spółka cywilna]
CategoryZarzadSpolki [Kat.: Zarząd spółki] GeneratorPelnomocnictwo [GeneratorPelnomocnictwo]
GminnaOsobaPrawna [Gminna osoba prawna] GurgulPrawoSpolek2010 [Gurgul, Prawo Spółek 2010]
JagodaSamorzadTerytorialny2011 [Lit.: Jagoda, Samorząd Terytorialny 2011] NowakSamorzadTerytorialny2011 [Lit.: Nowak, Samorząd Terytorialny 2011]
ObnizenieKapitalu [Obniżenie kapitału] Odpowiedzialnosc299KSH [Odpowiedzialnosc299KSH]
OdpowiedzialnoscOrganowSpolki [Odpowiedzialność członków organów spółki] OplustilMPH2012 [Lit.: Oplustil, Monitor Prawa Handlowego 2012]
PiniorOSP2010 [Lit.: Pinior, Orzecznictwo Sądów Polskich 2010] PodwyzszenieKapitaluWSpolceKomunalnej [PodwyzszenieKapitaluWSpolceKomunalnej]
ProceduraKonwokacyjna [Procedura konwokacyjna - definicja] ShareDeal [share deal]
SpolkaZoo [Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością] SzejnalPrawoSpolek2010 [Szejna, Prawo Spółek 2010]
UchwalaIIICZP6411 [Uchwała SN z 25.11.2011 r., III CZP 64/11] UchwalaSNIIICZP2310 [Uchwała SN z 21.7.2010, III CZP 23/10]
UchwalaSNIIICZP4910 [Uchwała SN z 21.7.2010, III CZP 49/10] UchwalaSNIIICZP6811 [Uchwała SN z 17.11.2011 r., III CZP 68/11]
UchwalaSNIIICZP8410 [Uchwała SN z 25.11.2010, III CZP 84/10] UchwalaSNIIICZP9511 [Uchwała SN z 8.3.2012 r., III CZP 95/11]
UchwalaSNIIICZP9610 [Uchwała SN z 17.12.2010 r., III CZP 96/10] WiekszoscGlosow [Większość głosów]
WypowiedzenieUmowySpolki [Wypowiedzenie umowy spółki z o.o.] WyrokSNVCSK4209 [Wyrok SN z 9.9.2010, V CSK 42/09]
WyrokTSUEC147z12 [Wyrok TSUE z dnia 18.7.2013 r., sygn. C-147/12] ZakladanieSpolkiGminnej [Proces zakładania spółki przez gminę]
ZalozenieSpolki [Założenie spółki z o.o.] ZbycieUdzialu [Zbycie udziału w sp. z o.o.]
ZyskSpolki [Zysk spółki]


Kategorie nadrzędne:
CategoryTematy
Na tej stronie nie ma komentarzy