Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Kat.: Literatura w języku słowackim dot. EUWT


Następujące strony (łącznie 11) należą do CategoryEUWTLiteraturaSlowacki:

CategoryEUWTLiteratura [CategoryEUWTLiteratura]
Gembiak2013a [Gembiak, Wykorzystanie instrumentu EUWT..., 2013]
Guillermo2013a [Guillermo Ramirez, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 201]
Hofericova2013a [Hofericova, Funkcjonowanie Europejskich Ugrupowań..., 2013]
Jankowski2013a [Jankowski, Doświadczenia Euroregionu Nysa..., 2013]
Joskowiak2013a [Jóskowiak, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 2013]
Martinez2013a [Martinez, Rola Komitetu Regionów..., 2013]
Nevlazla2013a [Nevlazla, Stowarzyszenie Region "Tatry"..., 2013]
Ocskay2013a [Ocskay, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej..., 2013]
Szymanski2013a [Szymański, EUWT jako partner samorządu..., 2013]
ZdunczukStudnicka2013a [Zduńczuk-Studnicka, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tritia]


CategoryEUWTLiteratura
Na tej stronie nie ma komentarzy