Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Kat.: Literatura dot. EUWT - litera L


Następujące strony (łącznie 11) należą do CategoryEUWTLiteraturaL:

CategoryEUWTLiteratura [CategoryEUWTLiteratura]
Ladysz2011a [Ładysz, Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej..., 2011]
Ladysz2011b [Ładysz, EGTC as a tool of cross-border cooperation management..., 2011]
LadyszOziemGospodarkaPrzestrzenna2005 [LadyszOziemGospodarkaPrzestrzenna2005]
LadyszPNAE2006 [LadyszPNAE2006]
Lange2012 [Lange2012]
LazutkaAUL2012 [Łazutka, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS 2012]
LewkowiczSamorzadTerytorialny2013 [Lewkowicz, Samorząd Terytorialny 2013]
LewkowiczStudiaRegionalneILokalne2013 [LewkowiczStudiaRegionalneILokalne2013]
LubacSJ2006 [LubacSJ2006]
LubacSJ2008 [LubacSJ2008]


CategoryEUWTLiteratura
Na tej stronie nie ma komentarzy