Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Kat.: Literatura dot. EUWT - litera K


Następujące strony (łącznie 17) należą do CategoryEUWTLiteraturaK:

CategoryEUWTLiteratura [CategoryEUWTLiteratura]
JanssenKnippschildEurUP2008 [JanssenKnippschildEurUP2008]
Kawalko2015 [Kawałko, Barometr Regionalny 2015]
KentenowskaRozwojFormWspolpracySamorzadow2012 [Kentenowska, Rozwój form współpracy samorządów..., 2012]
Klinkmueller2014 [Klinkmueller2014]
KmentDieVerwaltung2012 [KmentDieVerwaltung2012]
KorczakEwolucjaFormWspoldzialania [Korczak, Ewolucja from współdziałania..., 2009]
KorczakFormyWspoldzialaniaKomunalnego [Korczak, Formy współdziałania komunalnego..., 2009]
KosikowskiSalachnaFinanseSamorzadowe [Kosikowski/Salachna (red.), Finanse samorządowe..., 2012]
Kozak2013 [Kozak, ZN WSEI, 2013]
KrzymuskiKubickiNVwZ2014 [KrzymuskiKubickiNVwZ2014]
KrzymuskiKubickiST2015 [Krzymuski/Kubicki, Samorząd Terytorialny 2015]
KrzymuskiTMiR2016 [Krzymuski, Transport Miejski i Regionalny 2016]
KuligowskiBSP2012 [KuligowskiBSP2012]
KusiakWinter2016 [Kusiak-Winter, Współpraca transgraniczna w administracji publicznej, 2016]
KusiakWinterNowaJakoscWeWspolpracyPodmiotowPublicznych [Kusiak-Winter, Nowa jakość we współpracy podmiotów publicznych..., 2009]
KusiakWinterWspolpracaTransgranicznaGminPolskiINIemiec [KusiakWinterWspolpracaTransgranicznaGminPolskiINIemiec]


CategoryEUWTLiteratura
Na tej stronie nie ma komentarzy