Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Kat.: Literatura z 2012 r. dot. EUWT


Następujące strony (łącznie 17) należą do CategoryEUWTLiteratura2012:

AdamczukPNUEWr2012 [AdamczukPNUEWr2012]
BussjaegerFink2012 [BussjaegerFink2012]
CaesarEGTC2012 [CaesarEGTC2012]
CategoryEUWTLiteratura [CategoryEUWTLiteratura]
DuindamWaddingtonEJLE2012 [DuindamWaddingtonEJLE2012]
DumalaTransnarodoweSieciTerytorialneWEuropie [Dumała, Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, 2012]
GamperRanacherRechtsfragenDesGrenzueberschreitendenVerkehrs2012 [GamperRanacherRechtsfragenDesGrenzueberschreitendenVerkehrs2012]
GrosseSamorzadTerytorialny2012 [Grosse, Samorząd Terytorialny, 2012]
KentenowskaRozwojFormWspolpracySamorzadow2012 [Kentenowska, Rozwój form współpracy samorządów..., 2012]
KmentDieVerwaltung2012 [KmentDieVerwaltung2012]
KosikowskiSalachnaFinanseSamorzadowe [Kosikowski/Salachna (red.), Finanse samorządowe..., 2012]
KuligowskiBSP2012 [KuligowskiBSP2012]
Lange2012 [Lange2012]
LazutkaAUL2012 [Łazutka, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS 2012]
ManeroBAGE2012 [ManeroBAGE2012]
Martinez2012 [Martinez2012]
MolterOePNV2012 [MolterOePNV2012]


CategoryEUWTLiteratura
Na tej stronie nie ma komentarzy