Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Kat.: Literatura z 2011 r. dot. EUWT


Następujące strony (łącznie 22) należą do CategoryEUWTLiteratura2011:

Bussjaeger2011 [Bussjaeger2011]
BussjaegerGamperHappacherWoelkEVTZ [BussjaegerGamperHappacherWoelkEVTZ]
CategoryEUWTLiteratura [CategoryEUWTLiteratura]
CorteseEVTZAlsKoordinierungsinstrument [CorteseEVTZAlsKoordinierungsinstrument]
Cucu2011 [Cucu2011]
Dizdarevic2011 [Dizdarevic2011]
EGTCReport2011 [EGTCReport2011]
Eisendle2011 [Eisendle2011]
EnglEisendleEJM2011 [EnglEisendleEJM2011]
EnglWoelkEVTZVorgeschichte [EnglWoelkEVTZVorgeschichte]
Gola2011 [Gola2011]
JoskowiakStudiaEuropejskie2011 [Jóskowiak, Studia Europejskie 2011]
KusiakWinterWspolpracaTransgranicznaGminPolskiINIemiec [KusiakWinterWspolpracaTransgranicznaGminPolskiINIemiec]
Ladysz2011a [Ładysz, Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej..., 2011]
Ladysz2011b [Ładysz, EGTC as a tool of cross-border cooperation management..., 2011]
Obwexer2011 [Obwexer2011]
PechsteinDejaEuR2011 [PechsteinDejaEuR2011]
PfeilEJM2011 [PfeilEJM2011]
PiotrowskaZeszytyNaukoweUEKrakow2011 [Piotrowska, Zeszyty Naukowe (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), 2011]
PopoviciuToca2011 [PopoviciuToca2011]
Ricci2011 [Ricci2011]
Stockmann2011 [Stockmann2011]


CategoryEUWTLiteratura
Na tej stronie nie ma komentarzy