Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Protokół zmian strony Konwencje


Wersja [2020]

Czas ostatniej edycji: 2008-04-28 20:56:31. Autor: WojciechLisiewicz.
Dodane:
Strony należy nazywać w możliwie adekwatny ale jednocześnie jak najkrótszy sposób. Nie należy kategoryzować stron przy pomocy nazwy (przez charakterystyczne przedrostki itp.), ponieważ byłoby to duplikowanie systemu kategorii - nazwy służą jedynie identyfikacji. Porządkowanie i kategoryzacja odbywa się przy pomocy systemu kategorii.


Wersja [2019]

Czas edycji: 2008-04-28 20:51:27. Autor: WojciechLisiewicz
Dodane:
==Kategorie, do których należy artykuł:==
CategoryPomoc


Wersja [2000]

Czas edycji: 2008-04-27 20:09:01. Autor: WojciechLisiewicz
Dodane:
**uwaga**: prosimy nie stosować podanych wyżej formatów do tworzenia działów lub sekcji na stronie przez wyróżnione nagłówki - od tego jest funkcjonalność spisów treści, która jest opisana [[TworzenieSpisuTresci tutaj]]

Usunięte:
**uwaga**: prosimy nie stosować podanych wyżej formatów do tworzenia działów lub sekcji na stronie przez wyróżnione nagłówki - od tego jest funkcjonalność spisów treści, której można nauczyć się [[TworzenieSpisuTresci tutaj]]


Wersja [1999]

Czas edycji: 2008-04-27 18:10:31. Autor: WojciechLisiewicz
Dodane:
- //kursywa// = dosłowne cytaty pochodzących spoza danego artykułu źródeł, wypowiedzi czy myśli; w wypadku cytatów niedosłownych nie stosujemy tego wyróżnienia - wtedy wystarczy wskazanie na autora w cytacie (por. ZasadyCytowania)
- ''inny kolor czcionki'' = informacja nie jest jeszcze sprawdzona, wymaga weryfikacji lub zmiany i została zamieszczona jako notatka lub tymczasowy projekt tekstu
- __podkreślenie__ = w chwili obecnej format nie ma jeszcze konkretnego znaczenia; ''sugestie mile widziane''

Usunięte:
- //kursywa// = dosłowne cytaty obcych źródeł czy myśli; w wypadku cytatów niedosłownych nie stosujemy tego wyróżnienia


Wersja [1998]

Czas edycji: 2008-04-27 18:00:29. Autor: WojciechLisiewicz
Dodane:
- **wytłuszczenie** = ważna, godna podkreślenia lub warta zapamiętania informacja w tekście artykułu
- //kursywa// = dosłowne cytaty obcych źródeł czy myśli; w wypadku cytatów niedosłownych nie stosujemy tego wyróżnienia
**uwaga**: prosimy nie stosować podanych wyżej formatów do tworzenia działów lub sekcji na stronie przez wyróżnione nagłówki - od tego jest funkcjonalność spisów treści, której można nauczyć się [[TworzenieSpisuTresci tutaj]]


Wersja [1997]

Czas edycji: 2008-04-27 17:56:03. Autor: WojciechLisiewicz [formaty czcionek]
Dodane:
Zgodnie z zasadami portalu openlaw.pl, to autorzy tworzą zasady tworzenia zasobów, tak więc i w tym miejscu namawiamy do weryfikacji słuszności i aktualności przedstawionych poniżej zasad. Jeśli jednak pewne zasady są w tym miejscu publikowane, to prosimy o ich przestrzeganie. W wypadku niektórych konwencji, tworzenie prawidłowych stron wspierane jest przy pomocy [[Szablony szablonów]] stron.
((2)) Formaty czcionek
Wiki umożliwia formatowanie tekstu w różny sposób (wytłuszczenie, kursywa, podkreślenie, kolor). Stosowanie tych formatów w sposób zupełnie dowolny może spowodować słabą czytelność tekstu. O ile jeden autor zastosuje **wytłuszczenie**, aby podkreślić znaczenie danej informacji, inny może stwierdzić, że ważne są tylko __te rzeczy, które zostały w tekście podkreślone__. W ten sposób osoba trzecia, która przeczyta obydwa teksty ma wątpliwości, na co w tekstach zwrócić uwagę. Proponujemy więc stosowanie następujących reguł:
((1)) Nazewnictwo stron

Usunięte:
Zgodnie z zasadami portalu openlaw.pl, to autorzy tworzą zasady tworzenia zasobów, tak więc i w tym miejscu namawiamy do weryfikacji słuszności i aktualności przedstawionych poniżej zasad. Jeśli jednak pewne zasady są w tym miejscu publikowane, to prosimy o ich przestrzeganie. W wypadku niektórych konwencji, tworzenie prawidłowych stron wspierane jest przy pomocy [[Szablon szablonów]] stron.


Wersja [1996]

Czas edycji: 2008-04-27 17:44:58. Autor: WojciechLisiewicz [formaty czcionek]
Dodane:
Zgodnie z zasadami portalu openlaw.pl, to autorzy tworzą zasady tworzenia zasobów, tak więc i w tym miejscu namawiamy do weryfikacji słuszności i aktualności przedstawionych poniżej zasad. Jeśli jednak pewne zasady są w tym miejscu publikowane, to prosimy o ich przestrzeganie. W wypadku niektórych konwencji, tworzenie prawidłowych stron wspierane jest przy pomocy [[Szablon szablonów]] stron.

Usunięte:
Zgodnie z zasadami portalu openlaw.pl, to autorzy tworzą zasady tworzenia zasobów, tak więc i w tym miejscu namawiamy do weryfikacji słuszności i aktualności przedstawionych poniżej zasad. Jeśli jednak pewne zasady są w tym miejscu publikowane, to prosimy o ich przestrzeganie.


Wersja [1995]

Czas edycji: 2008-04-27 17:43:42. Autor: WojciechLisiewicz [kontynuacja reguł tytułu]
Dodane:
- tytuł znajduje się **zawsze w pierwszej linijce strony i formatowany jest tak**: ""====Tekst tytułu====""
- podtytuł znajduje się **zawsze w drugiej linijce i formatowany jest tak**: ""==pełny tekst podtytułu, który bywa dłuższy niż tytuł==""
- podtytuł to rozwinięcie tytułu, które ma za zadanie umożliwić łatwe zrozumienie tego, czym zajmuje się od strony merytorycznej dany artykuł / dana strona

Usunięte:
- tytuł znajduje się zawsze w pierwszej linijce strony i formatowany jest tak: ""====Tekst tytułu====""
- podtytuł znajduje się zawsze w drugiej linijce i formatowany jest tak: ""==pełny tekst podtytułu, który bywa dłuższy niż tytuł==""


Wersja [1994]

Czas edycji: 2008-04-27 17:42:08. Autor: WojciechLisiewicz [zalążek konwencji merytorycznych]
Dodane:
((1)) Konwencje merytoryczne
Tworzenie artykułów, czyli stron z zawartością merytoryczną, wskazane jest przestrzeganie reguł, w jaki sposób opisywać problematykę prawną na łamach portalu. Poniżej zostały zebrane najważniejsze reguły obowiązujące przy redagowaniu prawnych wypowiedzi.
//to be continued//


Wersja [1993]

Czas edycji: 2008-04-27 17:39:56. Autor: WojciechLisiewicz [zalążek konwencji merytorycznych]
Dodane:
- tytuł ma za zadanie w czytelny ale krótki sposób podać nazwę strony (nazwa strony nie zawsze jest czytelna, ponieważ nazwa wiki nie pozwala na zastosowanie wszystkich znaków i dowolnego zapisu; Przykład: przy nazwie ""PostepowanieCywilne"" tytuł brzmi //Postępowanie cywilne//)

Usunięte:
- tytuł ma za zadanie w czytelny ale krótki sposób podać nazwę strony (nazwa strony nie zawsze jest czytelna, ponieważ nazwa wiki nie pozwala na zastosowanie wszystkich znaków i dowolnego zapisu; Przykład: przy nazwie //""PostepowanieCywilne""// tytuł brzmi //Postępowanie cywilne//)


Wersja [1992]

Czas utworzenia ostatniej znanej wersji strony 2008-04-27 17:38:25. Autor: WojciechLisiewicz. [zalążek konwencji merytorycznych]