Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Protokół zmian strony KazusSluzebnoscPrzesylu4


Wersja [21968]

Czas ostatniej edycji: 2021-08-30 22:56:57. Autor: WojciechLisiewicz.
Dodane:
Uwzględnienie wniosku o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem prowadzi do wyłączenia nabycia służebności przesyłu przez zasiedzenie (nie można bowiem zasiedzieć prawa ustanowionego wcześniej). Wniosek, o którym jest tu mowa, służy podkreśleniu, że właściciel nieruchomości nadal korzysta ze swego prawa własności, a ponadto chce uregulować status prawny nieruchomości zgodnie ze swoją wolą (UchwalaSNIIICZP12410). darmowa ruletkaz
Wreszcie wniosek, o którym mowa oraz [[https://cogramy.pl/ darmowa ruletka]] prowadzi do zmiany rodzaju posiadania z posiadania nieruchomości w zakresie służebności przesyłu, które posiadacz wykonywał dla siebie, na posiadanie służebności zgodne z wolą właściciela (UchwalaSNIIICZP12410).

Usunięte:
Uwzględnienie wniosku o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem prowadzi do wyłączenia nabycia służebności przesyłu przez zasiedzenie (nie można bowiem zasiedzieć prawa ustanowionego wcześniej). Wniosek, o którym jest tu mowa, służy podkreśleniu, że właściciel nieruchomości nadal korzysta ze swego prawa własności, a ponadto chce uregulować status prawny nieruchomości zgodnie ze swoją wolą (UchwalaSNIIICZP12410).
Wreszcie wniosek, o którym mowa, prowadzi do zmiany rodzaju posiadania z posiadania nieruchomości w zakresie służebności przesyłu, które posiadacz wykonywał dla siebie, na posiadanie służebności zgodne z wolą właściciela (UchwalaSNIIICZP12410).


Wersja [15529]

Czas edycji: 2012-02-13 17:28:00. Autor: PiotrZmyslony [styl - "prawa rzeczowego ograniczonego" na "ograniczonego prawa rzeczowego"]
Dodane:
Celem roszczenia jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności za wynagrodzeniem. W razie dobrowolnego uwzględnienia roszczenia, służebność powstaje na mocy umowy stron. Natomiast w razie uwzględnienia wniosku przez sąd służebność powstaje na mocy orzeczenia sądowego. Nie chodzi więc tu o sytuację, gdy orzeczenie sądu zastępuje oświadczenie woli ({{pu przepis="art. 64 KC"}} w zw. z {{pu przepis="art. 1047 KPC"}}), ale o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w drodze aktu władczego. Po uprawomocnieniu się orzeczenia dodatkowa umowa między właścicielem a przedsiębiorcą nie jest już konieczna.

Usunięte:
Celem roszczenia jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności za wynagrodzeniem. W razie dobrowolnego uwzględnienia roszczenia, służebność powstaje na mocy umowy stron. Natomiast w razie uwzględnienia wniosku przez sąd służebność powstaje na mocy orzeczenia sądowego. Nie chodzi więc tu o sytuację, gdy orzeczenie sądu zastępuje oświadczenie woli ({{pu przepis="art. 64 KC"}} w zw. z {{pu przepis="art. 1047 KPC"}}), ale o ustanowienie prawa rzeczowego ograniczonego w drodze aktu władczego. Po uprawomocnieniu się orzeczenia dodatkowa umowa między właścicielem a przedsiębiorcą nie jest już konieczna.


Wersja [15528]

Czas edycji: 2012-02-13 17:23:13. Autor: PiotrZmyslony [literówka]
Dodane:
//Czy K może domagać się ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem? //

Usunięte:
//Czy K może domagać się ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem? //


Wersja [15384]

Czas edycji: 2012-02-03 09:56:52. Autor: MarcinKrzymuski [literówka]
Dodane:
K mógłby mieć wobec E roszczenie z {{pu przepis="art. 305(2) § 2 KC"}}.
Celem roszczenia jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności za wynagrodzeniem. W razie dobrowolnego uwzględnienia roszczenia, służebność powstaje na mocy umowy stron. Natomiast w razie uwzględnienia wniosku przez sąd służebność powstaje na mocy orzeczenia sądowego. Nie chodzi więc tu o sytuację, gdy orzeczenie sądu zastępuje oświadczenie woli ({{pu przepis="art. 64 KC"}} w zw. z {{pu przepis="art. 1047 KPC"}}), ale o ustanowienie prawa rzeczowego ograniczonego w drodze aktu władczego. Po uprawomocnieniu się orzeczenia dodatkowa umowa między właścicielem a przedsiębiorcą nie jest już konieczna.

Usunięte:
K mógłby mieć wobec E roszczenie z {{pu przepis="art. 305(2) § 2 KC"}}. Roszczenie to zmierza do ustanowienia służebności. W razie uwzględnienia wniosku służebność powstaje na mocy orzeczenia sądowego. Dodatkowa umowa między właścicielem a przedsiębiorcą nie jest wówczas konieczna.


Wersja [15383]

Czas edycji: 2012-02-03 09:54:24. Autor: MarcinKrzymuski [literówka]
Dodane:
Na nieruchomości K znajdują się od 1981 r. instalacje zakładu E. W latach 2009-2010 trwały pomiędzy E i K negocjacje co do wysokości wynagrodzenia za służebność. Ponieważ E nie przystawał na propozycje K i upierał się przy niższych kwotach, K wniósł w 2010 r. do sądu wniosek o ustanowienie służebności na rzecz E za wynagrodzeniem jego zdaniem adekwatnym. Na posiedzeniu w 2012 r. pełnomocnik E odpowiada, że sprawa jest bezprzedmiotowa z uwagi na zasiedzenie służebności przez E w 2011 r.

Usunięte:
Na nieruchomości K znajdują się od 1981 r. instalacje zakładu E. W latach 2009-2010 trwały pomiędzy E i K negocjacje co do wysokości wynagrodzenia za służebność. Ponieważ E nie przystawał na propozycje K i upierał s ię przy niższych kwotach, K wniósł w 2010 r. do sądu wniosek o ustanowienie służebności na rzecz E za wynagrodzeniem jego zdaniem adekwatnym. Na posiedzeniu w 2012 r. pełnomocnik E odpowiada, że sprawa jest bezprzedmiotowa z uwagi na zasiedzenie służebności przez E w 2011 r.


Wersja [15382]

Czas edycji: 2012-02-03 09:54:15. Autor: MarcinKrzymuski [literówka]
Dodane:
Na nieruchomości K znajdują się od 1981 r. instalacje zakładu E. W latach 2009-2010 trwały pomiędzy E i K negocjacje co do wysokości wynagrodzenia za służebność. Ponieważ E nie przystawał na propozycje K i upierał s ię przy niższych kwotach, K wniósł w 2010 r. do sądu wniosek o ustanowienie służebności na rzecz E za wynagrodzeniem jego zdaniem adekwatnym. Na posiedzeniu w 2012 r. pełnomocnik E odpowiada, że sprawa jest bezprzedmiotowa z uwagi na zasiedzenie służebności przez E w 2011 r.

Usunięte:
Na nieruchomości K znajdują się od 1981 r. instalacje zakładu E. W latach 209-2010 trwały pomiędzy E i K negocjacje co do wysokości wynagrodzenia za służebność. Ponieważ E nie przystawał na propozycje K i upierał s ię przy niższych kwotach, K wniósł w 2010 r. do sądu wniosek o ustanowienie służebności na rzecz E za wynagrodzeniem jego zdaniem adekwatnym. Na posiedzeniu w 2012 r. pełnomocnik E odpowiada, że sprawa jest bezprzedmiotowa z uwagi na zasiedzenie służebności przez E w 2011 r.


Wersja [15370]

Czas edycji: 2012-02-02 12:30:54. Autor: MarcinKrzymuski [literówka]
Dodane:
Uwzględnienie wniosku o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem prowadzi do wyłączenia nabycia służebności przesyłu przez zasiedzenie (nie można bowiem zasiedzieć prawa ustanowionego wcześniej). Wniosek, o którym jest tu mowa, służy podkreśleniu, że właściciel nieruchomości nadal korzysta ze swego prawa własności, a ponadto chce uregulować status prawny nieruchomości zgodnie ze swoją wolą (UchwalaSNIIICZP12410).
Wreszcie wniosek, o którym mowa, prowadzi do zmiany rodzaju posiadania z posiadania nieruchomości w zakresie służebności przesyłu, które posiadacz wykonywał dla siebie, na posiadanie służebności zgodne z wolą właściciela (UchwalaSNIIICZP12410).

Usunięte:
Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem wyłącza nabycie służebności przesyłu przez zasiedzenie.Przy jego pomocy właściciel zmierza do uregulowania statusu gruntu (UchwalaSNIIICZP12410).
Ponadto wniosek ten jest przejawem aktywności skierowaną na podkreślenie, że jest właścicielem nieruchomości i korzysta ze swego prawa własności, chcąc uregulować zgodnie ze swoją wolą sposób korzystania przez posiadacza z nieruchomości (UchwalaSNIIICZP12410).
Wreszcie wniosek, o którym mowa prowadzi do zmiany rodzaju posiadania posiadacza służebności z posiadania nieruchomości w zakresie służebności przesyłu, które posiadacz wykonywał dla siebie na posiadanie służebności zgodne z wolą właściciela" (UchwalaSNIIICZP12410).


Wersja [15369]

Czas edycji: 2012-02-02 12:10:20. Autor: MarcinKrzymuski [literówka]
Dodane:
Na nieruchomości K znajdują się od 1981 r. instalacje zakładu E. W latach 209-2010 trwały pomiędzy E i K negocjacje co do wysokości wynagrodzenia za służebność. Ponieważ E nie przystawał na propozycje K i upierał s ię przy niższych kwotach, K wniósł w 2010 r. do sądu wniosek o ustanowienie służebności na rzecz E za wynagrodzeniem jego zdaniem adekwatnym. Na posiedzeniu w 2012 r. pełnomocnik E odpowiada, że sprawa jest bezprzedmiotowa z uwagi na zasiedzenie służebności przez E w 2011 r.
//Czy K może domagać się ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem? //
K mógłby mieć wobec E roszczenie z {{pu przepis="art. 305(2) § 2 KC"}}. Roszczenie to zmierza do ustanowienia służebności. W razie uwzględnienia wniosku służebność powstaje na mocy orzeczenia sądowego. Dodatkowa umowa między właścicielem a przedsiębiorcą nie jest wówczas konieczna.

((2)) Powstanie roszczenia o ustanowienie służebności
W tym wypadku chodziło o ustanowienie służebności przesyłu, gdyż spełnione były wymogi dot. tego rodzaju służebności opisane w {{pu przepis="art. 305(1) KC"}}.
Dopuszczalne jest dochodzenie ustanowienia służebności przesyłu przez sąd, nawet jeżeli jedyną przyczyną odmowy zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu jest wysokość wynagrodzenia za ustanowioną służebność (PostanowienieIIICZP6610).

((2)) Utrata roszczenia
Należy się jeszcze zastanowić nad tym, czy doszło do zasiedzenie służebności, które wykluczałoby roszczenie o zawarcie umowy (por. {{pu przepis="art. 475 § 1 KC"}}).
Przesłanki zasiedzenia służebności przesyłu zostały w tym wypadku spełnione ({{pu przepis="art. 305(4) KC"}} w zw. z {{pu przepis="art. 292 KC"}} w zw. z {{pu przepis="art. 172 KC"}} i nast.). Więcej o zasiedzeniu służebności zob. w dokumencie [[ZasiedzenieSluzebnosciGruntowej "Zasiedzenie służebności gruntowej"]].
Pojawia się jednak problem, czy nie doszło do przerwania biegu przedawnienia na skutek wniesienia przez K wniosku o ustanowienie służebności za określonym wynagrodzeniem. Przerwanie biegu zasiedzenia służebności następuje zgodnie z przepisami o przedawnieniu roszczeń majątkowych ({{pu przepis="art. 123 § 1 KC"}}), do których pośrednio odsyła {{pu przepis="art. 305(4) KC"}}.
Należy więc rozważyć, czy wniosek K w 2010 r. o ustanowienie służebności za wynagrodzeniem stanowi akcję zaczepną w rozumieniu {{pu przepis="art. 123 § 1 pkt 1 KC"}}.
SN uznał, iż czynność, o której mowa jest w {{pu przepis="art. 123 § 1 pkt 1 KC"}}, nie musi zmierzać bezpośrednio do pozbawienia posiadacza posiadania nieruchomości. Wystarczy, że zmierza do ustalenia prawa własności lub do nowego ukształtowania stosunków prawnorzeczowych między właścicielem a posiadaczem (np. zmiany charakteru posiadania; por. post. SN z 22.6.1998 r., I CKN 143/98, OSP 2000 nr 2, poz. 22; wyrok SN z 7.5.2009 r., IV CSK 459/08, niepubl.; UchwalaSNIIICZP12410).
Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem wyłącza nabycie służebności przesyłu przez zasiedzenie.Przy jego pomocy właściciel zmierza do uregulowania statusu gruntu (UchwalaSNIIICZP12410).
Ponadto wniosek ten jest przejawem aktywności skierowaną na podkreślenie, że jest właścicielem nieruchomości i korzysta ze swego prawa własności, chcąc uregulować zgodnie ze swoją wolą sposób korzystania przez posiadacza z nieruchomości (UchwalaSNIIICZP12410).
Wreszcie wniosek, o którym mowa prowadzi do zmiany rodzaju posiadania posiadacza służebności z posiadania nieruchomości w zakresie służebności przesyłu, które posiadacz wykonywał dla siebie na posiadanie służebności zgodne z wolą właściciela" (UchwalaSNIIICZP12410).
Z powyższych powodów w 2010 r. doszło do przerwania biegu zasiedzenia służebności.
Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem nie wygasło.
((2)) Wynik
K może domagać się ustanowienia służebności za wynagrodzeniem.

Usunięte:
Na nieruchomości Karola B. znajdują się instalacje zakładu E sp. z o.o.. Ponieważ E odmawiała zapłacenia wynagrodzenia za korzystanie z gruntu Karola B. w wysokości przez niego żądanej, ów wniósł do sądu o ustanowienie za wynagrodzeniem służebności na rzecz E sp. z o.o.
//Czy Karol B. może domagać się ustanowienie służebności przesyłu?//
Karol B. ma wobec E roszczenie z {{pu przepis="art. 305(2) § 2 KC"}} (więcej zob. w PostanowienieIIICZP6610). Dopuszczalne jest bowiem dochodzenie zawarcia umowy przed sądem ({{pu przepis="art. 64 KC"}} w zw. z {{pu przepis="art. 1047 KPC"}}), jeżeli jedyną przyczyną odmowy zawarcia umowy o określonej treści, jest wysokość wynagrodzenia za ustanowioną służebność.


Wersja [13299]

Czas edycji: 2011-01-31 07:27:17. Autor: MarcinKrzymuski [literówka]
Dodane:
Karol B. ma wobec E roszczenie z {{pu przepis="art. 305(2) § 2 KC"}} (więcej zob. w PostanowienieIIICZP6610). Dopuszczalne jest bowiem dochodzenie zawarcia umowy przed sądem ({{pu przepis="art. 64 KC"}} w zw. z {{pu przepis="art. 1047 KPC"}}), jeżeli jedyną przyczyną odmowy zawarcia umowy o określonej treści, jest wysokość wynagrodzenia za ustanowioną służebność.

Usunięte:
Karol B. ma wobec E roszczenie z {{pu przepis="art. 305(2) § 2 KC"}} (więcej zob. w PostanowienieIIICZP6610).


Wersja [13271]

Czas edycji: 2011-01-24 15:27:13. Autor: MarcinKrzymuski [literówka]
Dodane:
Karol B. ma wobec E roszczenie z {{pu przepis="art. 305(2) § 2 KC"}} (więcej zob. w PostanowienieIIICZP6610).

Usunięte:
Zob. PostanowienieIIICZP6610 i {{pu przepis="art. 305(2) § 2 KC"}}


Wersja [13269]

Czas edycji: 2011-01-24 15:25:00. Autor: MarcinKrzymuski [literówka]
Dodane:
Zob. PostanowienieIIICZP6610 i {{pu przepis="art. 305(2) § 2 KC"}}

Usunięte:
Zob. PostanowienieIIICZP6610


Wersja [13267]

Czas utworzenia ostatniej znanej wersji strony 2011-01-24 12:48:23. Autor: MarcinKrzymuski. [literówka]