Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wiki source for Reinke2006


Show raw source

=====Lit.: Reinke, Grenzüberschreitende Abstimmung..., 2006=====

>>Spis treści:
1. Ziele des EVGZ>>**autor:** Markus Reinke
**tytuł:** Grenzüberschreitende Abstimmung in der Strategischen Umweltprüfung
**w:** [[JanssenEVTZ2006]]
**strony:** 133-138
**cytowane przepisy:**
**dostępność:**
- kopia
----
CategoryEUWTLiteraturaR CategoryEUWTLiteratura2006 CategoryGospodarkaPrzestrzenna CategoryOchronaSrodowiska CategoryEUWTLiteraturaNiemiecki