Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Struktura wewnętrzna Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej


Każde EUWT musi posiadać organy obligatoryjne. Istnieje również możliwość powołania innych organów, o ile członkowie zgłoszą taką potrzebę (tzw. organy fakultatywne).

A. ORGANY OBLIGATORYJNE
EUWT musi posiadać zgromadzenie członków i dyrektora, reprezentującego EUWT i działającego w jego imieniu.
1. Zgromadzenie członków
Zgromadzenie składa się z przedstawicieli członków EUWT.
2. Dyrektor
Dyrektor reprezentuje EUWT i działa w jego imieniu.

B. ORGANY FAKULTATYWNE
O dodatkowych organach stanowią członkowie w statucie EUWT. Obecnie działające EUWT posiadają od jednego do nawet pięciu dodatkowych organów (tak ma np. Agrupación Europea de Cooperación Territorial "Duero-Douro").


CategoryEUWTZagadnieniaOgolne
Na tej stronie nie ma komentarzy